Tim Hortons Favourite Tim Hortons donut?

Pick one:
táo, táo, apple Fritter
Sô cô la Dip
Honey Dip
Vanilla Dip
việt quất, việt quất, blueberry Fritter
Dutchie
cây phong, cây phong, maple Dip
Sô cô la Glazed
Double Sô cô la
Old Fashion Plain
Old Fashion Glazed
chua Cream Plain
dâu, dâu tây Vanilla
dâu, dâu tây
Boston Cream
Canadian cây phong, cây phong, maple
chua Cream Glazed
Honey Cruller
việt quất, việt quất, blueberry
quả óc chó, quả óc chó, walnut Crunch
đậu phụng, đậu phộng Crunch
is the choice you want missing? go ahead and add it!
 Nymphadora07 posted hơn một năm qua
view results | next poll >>
save