Phù thủy xứ Oz Pop Quiz

"Who's Line? Who đã đưa ý kiến "Pay no attention to that man behind the curtain"?
 "Who's Line? Who đã đưa ý kiến "Pay no attention to that man behind the curtain"?
Choose the right answer:
Option A The Scarecrow
Option B The Cowardly Lion
Option C The Wizard
Option D The Guard
 Berni posted hơn một năm qua
bỏ qua câu hỏi >>
save