trả lời câu hỏi này

The Witcher 2 Assassins of Kings Câu Hỏi

What do bạn think of the graphics?

I think It's AMAZING!
 Tamar20 posted hơn một năm qua
next question »