tạo phiếu bầu

The walking dead Số Phiếu Bầu

sắp xếp theo:  được tạo gần đây | phổ biến nhất
hiển thị the walking dead số phiếu bầu (1-100 of 1878)
« trước đó   |  tiếp theo »
người hâm mộ lựa chọn: Aaron
100%
0%
người hâm mộ lựa chọn: Liked it.
100%
0%
người hâm mộ lựa chọn: Daryl
100%
0%
người hâm mộ lựa chọn: It was ok.
100%
0%
người hâm mộ lựa chọn: Mercer
100%
0%
người hâm mộ lựa chọn: Liked it.
100%
0%
người hâm mộ lựa chọn: Aaron
100%
0%
người hâm mộ lựa chọn: Liked it.
100%
0%
người hâm mộ lựa chọn: Mercer
100%
0%
người hâm mộ lựa chọn: It was ok.
100%
0%
người hâm mộ lựa chọn: Eugene
100%
0%
người hâm mộ lựa chọn: It was ok.
100%
0%
người hâm mộ lựa chọn: Carol
100%
0%
người hâm mộ lựa chọn: Liked it.
100%
0%
người hâm mộ lựa chọn: Negan
100%
0%
người hâm mộ lựa chọn: It was ok.
100%
0%
người hâm mộ lựa chọn: On the Inside
100%
0%
người hâm mộ lựa chọn: Ritchie Coster
100%
0%
người hâm mộ lựa chọn: Rosita
100%
0%
người hâm mộ lựa chọn: Leah
100%
0%
người hâm mộ lựa chọn: Liked it.
100%
0%
người hâm mộ lựa chọn: Ron Funches
100%
0%
người hâm mộ lựa chọn: Commonwealth
100%
0%
người hâm mộ lựa chọn: Yes
100%
0%
người hâm mộ lựa chọn: Eugene
100%
0%
người hâm mộ lựa chọn: Liked it.
100%
0%
người hâm mộ lựa chọn: Lauren Ridloff
100%
0%
người hâm mộ lựa chọn: No
100%
0%
người hâm mộ lựa chọn: No
100%
0%
người hâm mộ lựa chọn: Yes
100%
0%
người hâm mộ lựa chọn: Connie
100%
0%
người hâm mộ lựa chọn: Loved it.
100%
0%
người hâm mộ lựa chọn: Ross Marquand
100%
0%
người hâm mộ lựa chọn: No
100%
0%
người hâm mộ lựa chọn: bánh quy, cookie & Scream
100%
0%
người hâm mộ lựa chọn: No
100%
0%
người hâm mộ lựa chọn: Carol
100%
0%
người hâm mộ lựa chọn: Liked it.
100%
0%
người hâm mộ lựa chọn: Hilarie burton morgan
100%
0%
người hâm mộ lựa chọn: With Daryl
100%
0%
người hâm mộ lựa chọn: Abraham
100%
0%
người hâm mộ lựa chọn: Daryl
100%
0%
người hâm mộ lựa chọn: Liked it.
100%
0%
người hâm mộ lựa chọn: Ryan Hurst
100%
0%
người hâm mộ lựa chọn: Carol
100%
0%
người hâm mộ lựa chọn: Liked it.
100%
0%
người hâm mộ lựa chọn: Josh McDermitt
100%
0%
người hâm mộ lựa chọn: Negan
100%
0%
người hâm mộ lựa chọn: It was ok.
100%
0%
người hâm mộ lựa chọn: Jeffrey Dean morgan
100%
0%
hòa!
50%
50%
người hâm mộ lựa chọn: Liked it.
100%
0%
người hâm mộ lựa chọn: NOOOOOOOO!
67%
33%
người hâm mộ lựa chọn: Leah
100%
0%
người hâm mộ lựa chọn: Here's Negan
67%
33%
người hâm mộ lựa chọn: Jeffrey Dean morgan (Negan)
100%
0%
người hâm mộ lựa chọn: Negan
100%
0%
hòa!
50%
50%
người hâm mộ lựa chọn: Melissa McBride (Carol)
100%
0%
hòa!
50%
50%
hòa!
50%
50%
người hâm mộ lựa chọn: Paola Lázaro (Princess)
100%
0%
người hâm mộ lựa chọn: Princess
100%
0%
hòa!
33%
33%
người hâm mộ lựa chọn: Ross Marquand (Aaron)
100%
0%
người hâm mộ lựa chọn: Aaron
100%
0%
người hâm mộ lựa chọn: Disappointed.
67%
33%
người hâm mộ lựa chọn: Melissa McBride (Carol)
100%
0%
hòa!
50%
50%
hòa!
50%
50%
người hâm mộ lựa chọn: Angel Theory (Kelly)
100%
0%
người hâm mộ lựa chọn: Negan
67%
33%
người hâm mộ lựa chọn: It was ok.
67%
33%
người hâm mộ lựa chọn: Loved it.
100%
0%
hòa!
50%
50%
người hâm mộ lựa chọn: Disappointed.
100%
0%
hòa!
50%
50%
người hâm mộ lựa chọn: Loved it.
100%
0%
người hâm mộ lựa chọn: Loved it.
100%
0%
người hâm mộ lựa chọn: Loved it.
100%
0%
hòa!
50%
50%
hòa!
50%
50%
người hâm mộ lựa chọn: Hated it.
100%
0%
hòa!
50%
50%
hòa!
50%
50%
hòa!
50%
50%