tạo phiếu bầu

The walking dead Số Phiếu Bầu

sắp xếp theo:  được tạo gần đây | phổ biến nhất
hiển thị the walking dead số phiếu bầu (1-100 of 1927)
« trước đó   |  tiếp theo »
người hâm mộ lựa chọn: Liked it.
100%
0%
người hâm mộ lựa chọn: Loved it.
100%
0%
người hâm mộ lựa chọn: Liked it.
100%
0%
người hâm mộ lựa chọn: Hated it.
100%
0%
người hâm mộ lựa chọn: Loved it.
100%
0%
người hâm mộ lựa chọn: Liked it.
100%
0%
người hâm mộ lựa chọn: Liked it.
100%
0%
người hâm mộ lựa chọn: Loved it.
100%
0%
người hâm mộ lựa chọn: It was ok.
100%
0%
người hâm mộ lựa chọn: Hated it.
100%
0%
người hâm mộ lựa chọn: Disappointed.
100%
0%
người hâm mộ lựa chọn: Liked it.
100%
0%
người hâm mộ lựa chọn: Loved it.
100%
0%
người hâm mộ lựa chọn: Liked it.
100%
0%
người hâm mộ lựa chọn: Liked it.
100%
0%
người hâm mộ lựa chọn: Liked it.
100%
0%
người hâm mộ lựa chọn: It was ok.
100%
0%
người hâm mộ lựa chọn: Loved it.
100%
0%
người hâm mộ lựa chọn: Liked it.
100%
0%
người hâm mộ lựa chọn: Disappointed.
100%
0%
người hâm mộ lựa chọn: Liked it.
100%
0%
người hâm mộ lựa chọn: Eugene
100%
0%
người hâm mộ lựa chọn: Carol
100%
0%
người hâm mộ lựa chọn: #1 Carol
100%
0%
người hâm mộ lựa chọn: Liked it.
100%
0%
người hâm mộ lựa chọn: Rest in Peace
100%
0%
người hâm mộ lựa chọn: Acts of God
100%
0%
người hâm mộ lựa chọn: Carol
100%
0%
người hâm mộ lựa chọn: Loved it.
100%
0%
chưa có người hâm mộ nào bỏ phiếu
yes brief glance
yes dialogue and scene
chưa có người hâm mộ nào bỏ phiếu
yes brief glance
yes dialogue and scene
hòa!
33%
33%
hòa!
50%
50%
hòa!
33%
33%
người hâm mộ lựa chọn: Loved it.
100%
0%
hòa!
50%
50%
người hâm mộ lựa chọn: Liked it.
100%
0%
hòa!
50%
50%
người hâm mộ lựa chọn: Liked it.
100%
0%
hòa!
50%
50%
hòa!
50%
50%
hòa!
50%
50%
người hâm mộ lựa chọn: Liked it.
100%
0%
hòa!
50%
50%
người hâm mộ lựa chọn: It was ok.
100%
0%
người hâm mộ lựa chọn: Aaron
100%
0%
người hâm mộ lựa chọn: Liked it.
100%
0%
người hâm mộ lựa chọn: Daryl
100%
0%
người hâm mộ lựa chọn: It was ok.
100%
0%
người hâm mộ lựa chọn: Mercer
100%
0%
người hâm mộ lựa chọn: Liked it.
100%
0%
người hâm mộ lựa chọn: Aaron
100%
0%
người hâm mộ lựa chọn: Liked it.
100%
0%
người hâm mộ lựa chọn: Mercer
100%
0%
người hâm mộ lựa chọn: It was ok.
100%
0%
người hâm mộ lựa chọn: Eugene
100%
0%
người hâm mộ lựa chọn: It was ok.
100%
0%
người hâm mộ lựa chọn: Carol
100%
0%
người hâm mộ lựa chọn: Liked it.
100%
0%
người hâm mộ lựa chọn: Negan
100%
0%
người hâm mộ lựa chọn: It was ok.
100%
0%
người hâm mộ lựa chọn: On the Inside
100%
0%
người hâm mộ lựa chọn: Ritchie Coster
100%
0%
người hâm mộ lựa chọn: Rosita
100%
0%
người hâm mộ lựa chọn: Leah
100%
0%
người hâm mộ lựa chọn: Liked it.
100%
0%
người hâm mộ lựa chọn: Ron Funches
100%
0%
người hâm mộ lựa chọn: Commonwealth
100%
0%
người hâm mộ lựa chọn: Yes
100%
0%
người hâm mộ lựa chọn: Eugene
100%
0%
người hâm mộ lựa chọn: Liked it.
100%
0%
người hâm mộ lựa chọn: Lauren Ridloff
100%
0%
người hâm mộ lựa chọn: No
100%
0%
người hâm mộ lựa chọn: No
100%
0%
người hâm mộ lựa chọn: Yes
100%
0%
người hâm mộ lựa chọn: Connie
100%
0%
người hâm mộ lựa chọn: Loved it.
100%
0%
người hâm mộ lựa chọn: Ross Marquand
100%
0%
người hâm mộ lựa chọn: No
100%
0%
người hâm mộ lựa chọn: bánh quy, cookie & Scream
100%
0%
người hâm mộ lựa chọn: No
100%
0%
người hâm mộ lựa chọn: Carol
100%
0%
người hâm mộ lựa chọn: Liked it.
100%
0%
người hâm mộ lựa chọn: Hilarie burton morgan
100%
0%
người hâm mộ lựa chọn: With Daryl
100%
0%