tạo phiếu bầu

The walking dead Số Phiếu Bầu

sắp xếp theo:  được tạo gần đây | phổ biến nhất
hiển thị the walking dead số phiếu bầu (1-100 of 1838)
« trước đó   |  tiếp theo »
chưa có người hâm mộ nào bỏ phiếu
người hâm mộ lựa chọn: No
100%
0%
người hâm mộ lựa chọn: bánh quy, cookie & Scream
100%
0%
người hâm mộ lựa chọn: No
100%
0%
người hâm mộ lựa chọn: Carol
100%
0%
người hâm mộ lựa chọn: Liked it.
100%
0%
người hâm mộ lựa chọn: Hilarie burton morgan
100%
0%
người hâm mộ lựa chọn: With Daryl
100%
0%
người hâm mộ lựa chọn: Abraham
100%
0%
người hâm mộ lựa chọn: Daryl
100%
0%
người hâm mộ lựa chọn: Liked it.
100%
0%
người hâm mộ lựa chọn: Ryan Hurst
100%
0%
người hâm mộ lựa chọn: Carol
100%
0%
người hâm mộ lựa chọn: Liked it.
100%
0%
người hâm mộ lựa chọn: Josh McDermitt
100%
0%
người hâm mộ lựa chọn: Negan
100%
0%
người hâm mộ lựa chọn: It was ok.
100%
0%
người hâm mộ lựa chọn: Jeffrey Dean morgan
100%
0%
hòa!
50%
50%
người hâm mộ lựa chọn: Liked it.
100%
0%
người hâm mộ lựa chọn: NOOOOOOOO!
67%
33%
người hâm mộ lựa chọn: Leah
100%
0%
người hâm mộ lựa chọn: Here's Negan
67%
33%
người hâm mộ lựa chọn: Jeffrey Dean morgan (Negan)
100%
0%
người hâm mộ lựa chọn: Negan
100%
0%
hòa!
50%
50%
người hâm mộ lựa chọn: Melissa McBride (Carol)
100%
0%
hòa!
50%
50%
hòa!
50%
50%
người hâm mộ lựa chọn: Paola Lázaro (Princess)
100%
0%
người hâm mộ lựa chọn: Princess
100%
0%
hòa!
33%
33%
người hâm mộ lựa chọn: Ross Marquand (Aaron)
100%
0%
người hâm mộ lựa chọn: Aaron
100%
0%
người hâm mộ lựa chọn: Disappointed.
67%
33%
người hâm mộ lựa chọn: Melissa McBride (Carol)
100%
0%
hòa!
50%
50%
hòa!
50%
50%
người hâm mộ lựa chọn: Angel Theory (Kelly)
100%
0%
người hâm mộ lựa chọn: Negan
67%
33%
người hâm mộ lựa chọn: It was ok.
67%
33%
người hâm mộ lựa chọn: Loved it.
100%
0%
hòa!
50%
50%
người hâm mộ lựa chọn: Disappointed.
100%
0%
hòa!
50%
50%
người hâm mộ lựa chọn: Loved it.
100%
0%
người hâm mộ lựa chọn: Loved it.
100%
0%
người hâm mộ lựa chọn: Loved it.
100%
0%
hòa!
50%
50%
hòa!
50%
50%
người hâm mộ lựa chọn: Hated it.
100%
0%
hòa!
50%
50%
hòa!
50%
50%
hòa!
50%
50%
người hâm mộ lựa chọn: It was ok.
100%
0%
người hâm mộ lựa chọn: Hated it.
100%
0%
người hâm mộ lựa chọn: Hated it.
100%
0%
hòa!
50%
50%
người hâm mộ lựa chọn: Loved it.
100%
0%
hòa!
50%
50%
người hâm mộ lựa chọn: Hated it.
100%
0%
người hâm mộ lựa chọn: It was ok.
100%
0%
hòa!
50%
50%
hòa!
50%
50%
hòa!
50%
50%
người hâm mộ lựa chọn: Disappointed.
100%
0%
hòa!
50%
50%
người hâm mộ lựa chọn: Negan
75%
25%
hòa!
25%
25%
người hâm mộ lựa chọn: Liked it.
67%
33%
người hâm mộ lựa chọn: Walk With Us
67%
33%
người hâm mộ lựa chọn: Melissa McBride (Carol)
100%
0%
người hâm mộ lựa chọn: Daryl and Carol being badasses
100%
0%
người hâm mộ lựa chọn: Seeing little Hershel
100%
0%
người hâm mộ lựa chọn: Stay with Judith and RJ
100%
0%
người hâm mộ lựa chọn: Yes
67%
33%
người hâm mộ lựa chọn: Yes
75%
25%
chưa có người hâm mộ nào bỏ phiếu
người hâm mộ lựa chọn: No
100%
0%
hòa!
50%
50%
hòa!
50%
50%
người hâm mộ lựa chọn: THRILLED!
50%
25%
người hâm mộ lựa chọn: I'll miss the hiển thị but it was its time.
75%
25%
người hâm mộ lựa chọn: Negan
67%
33%
người hâm mộ lựa chọn: #4 Negan
60%
20%
hòa!
50%
50%
người hâm mộ lựa chọn: Josh McDermitt (Eugene)
67%
33%
người hâm mộ lựa chọn: Juanita
50%
25%
người hâm mộ lựa chọn: Liked it.
50%
25%
người hâm mộ lựa chọn: Jeffrey Dean morgan (Negan)
100%
0%
hòa!
25%
25%