tạo phiếu bầu

The walking dead Số Phiếu Bầu

sắp xếp theo:  được tạo gần đây | phổ biến nhất
hiển thị the walking dead số phiếu bầu (1-100 of 1950)
« trước đó   |  tiếp theo »
người hâm mộ lựa chọn: Rest in Peace
67%
33%
người hâm mộ lựa chọn: Here's Negan
100%
0%
người hâm mộ lựa chọn: Diverged
100%
0%
người hâm mộ lựa chọn: Splinter
100%
0%
người hâm mộ lựa chọn: One thêm
100%
0%
người hâm mộ lựa chọn: A New Deal
100%
0%
người hâm mộ lựa chọn: trang chủ Sweet trang chủ
100%
0%
người hâm mộ lựa chọn: Last ngày on Earth
100%
0%
người hâm mộ lựa chọn: The Calm Before
100%
0%
người hâm mộ lựa chọn: The Grove
100%
0%
người hâm mộ lựa chọn: The Same thuyền
100%
0%
người hâm mộ lựa chọn: Clear
100%
0%
người hâm mộ lựa chọn: Judge, Jury, Executioner
100%
0%
người hâm mộ lựa chọn: The Mất tích and the Plunderers
100%
0%
người hâm mộ lựa chọn: No Way Out
100%
0%
người hâm mộ lựa chọn: Made to Suffer
100%
0%
người hâm mộ lựa chọn: Pretty Much Dead Already
100%
0%
người hâm mộ lựa chọn: Consumed
100%
0%
người hâm mộ lựa chọn: Chupacabra
100%
0%
người hâm mộ lựa chọn: Killer Within
100%
0%
người hâm mộ lựa chọn: Monsters
100%
0%
người hâm mộ lựa chọn: JSS
100%
0%
người hâm mộ lựa chọn: Days Gone Bye
100%
0%
người hâm mộ lựa chọn: Liked it.
100%
0%
người hâm mộ lựa chọn: Loved it.
100%
0%
người hâm mộ lựa chọn: Liked it.
100%
0%
người hâm mộ lựa chọn: Hated it.
100%
0%
người hâm mộ lựa chọn: Loved it.
100%
0%
người hâm mộ lựa chọn: Liked it.
100%
0%
người hâm mộ lựa chọn: Liked it.
100%
0%
người hâm mộ lựa chọn: Loved it.
100%
0%
người hâm mộ lựa chọn: It was ok.
100%
0%
người hâm mộ lựa chọn: Hated it.
100%
0%
người hâm mộ lựa chọn: Disappointed.
100%
0%
người hâm mộ lựa chọn: Liked it.
100%
0%
người hâm mộ lựa chọn: Loved it.
100%
0%
người hâm mộ lựa chọn: Liked it.
100%
0%
người hâm mộ lựa chọn: Liked it.
100%
0%
người hâm mộ lựa chọn: Liked it.
100%
0%
người hâm mộ lựa chọn: It was ok.
100%
0%
người hâm mộ lựa chọn: Loved it.
100%
0%
người hâm mộ lựa chọn: Liked it.
100%
0%
người hâm mộ lựa chọn: Disappointed.
100%
0%
người hâm mộ lựa chọn: Liked it.
100%
0%
người hâm mộ lựa chọn: Eugene
100%
0%
hòa!
50%
50%
hòa!
50%
50%
người hâm mộ lựa chọn: Liked it.
100%
0%
người hâm mộ lựa chọn: Rest in Peace
100%
0%
người hâm mộ lựa chọn: Acts of God
100%
0%
người hâm mộ lựa chọn: Carol
100%
0%
người hâm mộ lựa chọn: Loved it.
100%
0%
chưa có người hâm mộ nào bỏ phiếu
yes brief glance
yes dialogue and scene
chưa có người hâm mộ nào bỏ phiếu
yes brief glance
yes dialogue and scene
hòa!
33%
33%
hòa!
50%
50%
hòa!
33%
33%
người hâm mộ lựa chọn: Loved it.
100%
0%
hòa!
50%
50%
người hâm mộ lựa chọn: Liked it.
100%
0%
hòa!
50%
50%
người hâm mộ lựa chọn: Liked it.
100%
0%
hòa!
50%
50%
hòa!
50%
50%
hòa!
50%
50%
người hâm mộ lựa chọn: Liked it.
100%
0%
hòa!
50%
50%
người hâm mộ lựa chọn: It was ok.
100%
0%
người hâm mộ lựa chọn: Aaron
100%
0%
người hâm mộ lựa chọn: Liked it.
100%
0%
người hâm mộ lựa chọn: Daryl
100%
0%
người hâm mộ lựa chọn: It was ok.
100%
0%
người hâm mộ lựa chọn: Mercer
100%
0%
người hâm mộ lựa chọn: Liked it.
100%
0%
người hâm mộ lựa chọn: Aaron
100%
0%
người hâm mộ lựa chọn: Liked it.
100%
0%
người hâm mộ lựa chọn: Mercer
100%
0%
người hâm mộ lựa chọn: It was ok.
100%
0%
người hâm mộ lựa chọn: Eugene
100%
0%
người hâm mộ lựa chọn: It was ok.
100%
0%
người hâm mộ lựa chọn: Carol
100%
0%
người hâm mộ lựa chọn: Liked it.
100%
0%
người hâm mộ lựa chọn: Negan
100%
0%
người hâm mộ lựa chọn: It was ok.
100%
0%
người hâm mộ lựa chọn: On the Inside
100%
0%
người hâm mộ lựa chọn: Ritchie Coster
100%
0%
người hâm mộ lựa chọn: Rosita
100%
0%
người hâm mộ lựa chọn: Leah
100%
0%
người hâm mộ lựa chọn: Liked it.
100%
0%
người hâm mộ lựa chọn: Ron Funches
100%
0%
người hâm mộ lựa chọn: Commonwealth
100%
0%