Chương trình truyền hình Nhật ký ma cà rồng Rose's theme on đàn piano

DamonsDreamer posted on Sep 10, 2012 at 06:38PM
RIGHT HAND ONLY SORRY

E, F, G, C, D, E, F, G, C, C, B
E, F, G, Ab, A, D, E, E, F, C, D, C, C, B

(repeat)

Hope you like

Chương trình truyền hình Nhật ký ma cà rồng No các câu trả lời