The Unova region Wall

Next Previous

hiển thị các bài viết 1-2 của 2

angry
Jekyde đã đưa ý kiến …
Change. The. Banner. IMMEDIATELY! đã đăng hơn một năm qua
hmmm
Reshiramdragon đã đưa ý kiến …
Pikachu? đã đăng hơn một năm qua
DarkE4 đã bình luận…
Nope. Not here. Pikachu's getting OLD. hơn một năm qua
Reshiramdragon đã bình luận…
Yep,so true.It's belong to old skool Kanto hơn một năm qua
Jekyde đã bình luận…
@Reshiramdragon Cofagrigus: I just wish Pikachu would be wiped off the face of the earth. hơn một năm qua