trả lời câu hỏi này

The unexplained files Câu Hỏi

Do bạn think how many years is a alien life?(more than us hoặc less).

 inversegravity posted hơn một năm qua
next question »