The Salvatores vs The Winchesters Wall

Next Previous

hiển thị các bài viết 1-7 của 7

smile
sowmiya20 đã đưa ý kiến …
xin chào great club...tough competition..but the winchesters win!!! đã đăng hơn một năm qua
heart
Lili-chan đã đưa ý kiến …
I tình yêu this icon, the best of both the series, Dean (supernatural) and Damon (TVD) đã đăng hơn một năm qua
Cola020 đã bình luận…
Sam+Stefan <3 hơn một năm qua
heart
JulienBangel đã đưa ý kiến …
Hard pick but WINCHESTER bro win <3 đã đăng hơn một năm qua
mady2194 đã bình luận…
yesss...as much as i tình yêu damon..the winchester wins this one!! hơn một năm qua
heart
rose_love đã đưa ý kiến …
i tình yêu them both
i can`t decide đã đăng hơn một năm qua
besoahmed đã bình luận…
me 2 ♥♥♥ they are super awesome.......... hơn một năm qua
marlanido đã bình luận…
same here:) hơn một năm qua
big smile
marlanido đã đưa ý kiến …
my yêu thích 2 sets of brothers i can't choose:) đã đăng hơn một năm qua
yuyadakota đã đưa ý kiến …
The Winchesters!!!! I tình yêu them no matter what... Go team Winchester! đã đăng hơn một năm qua
jensen_ian06 đã đưa ý kiến …
i can't decide. which brothers better. they're awesome.
đã đăng hơn một năm qua