The Phantom of the Opera (1986) Wall

Next Previous

hiển thị các bài viết 1-3 của 3

fansfunsz đã đưa ý kiến …
i tình yêu it đã đăng hơn một năm qua
missliss đã bình luận…
i cant find that one anywhere :( hơn một năm qua
fansfunsz đã bình luận…
:( hơn một năm qua
Masked127 đã bình luận…
Joel and Andrew were going to make a movie back in 89? I think.. Anyway when it was first out, but because of Andrew and Sarah's divorce they didn't :( hơn một năm qua
fansfunsz đã bình luận…
:( hơn một năm qua
lilsisasu đã đưa ý kiến …
Just heard that there will be a 25th anniversary buổi hòa nhạc in October 2011. Ramin Karimloo tweeted that he would be portraying the Phantom in the concert. He is auctioning off 2 tickets to the buổi hòa nhạc on ebay. Whoever gets them will not only get to see the buổi hòa nhạc but will also get to chat with him backstage. The auction ends on March 20th. đã đăng hơn một năm qua
fansfunsz đã bình luận…
ah hơn một năm qua
Phangirl7 đã đưa ý kiến …
This is one of the best âm nhạc ever, if not the best! đã đăng hơn một năm qua
fansfunsz đã bình luận…
i agree hơn một năm qua