The Mentalist Pop Quiz

Who đã đưa ý kiến "Well, we have a whole range of expensive stunts if bạn don't like the cheap ones."
Choose the right answer:
Option A Rigsby
Option B Cho
Option C Lisbon
Option D Jane
 TypicalSquint posted hơn một năm qua
bỏ qua câu hỏi >>
save