The Mentalist Pop Quiz

Who đã đưa ý kiến "Not all the doctors are cold and creepy"?
Choose the right answer:
Option A van Pelt
Option B Lisbon
Option C Cho
Option D Rigsby
 Plenilunio posted hơn một năm qua
bỏ qua câu hỏi >>
save