The Mentalist Pop Quiz

"Ok, Mr. Entertainment, what do bạn wanna do?" - Who đã đưa ý kiến it?
Choose the right answer:
Option A Lisbon
Option B van Pelt
Option C Cho
Option D Rigsby
 Plenilunio posted hơn một năm qua
bỏ qua câu hỏi >>
save