The Mentalist Pop Quiz

Who đã đưa ý kiến "What did bạn think? He'd break under the bad lighting conditions? '
Choose the right answer:
Option A van Pelt
Option B Lisbon
Option C Rigsby
Option D Cho
 TypicalSquint posted hơn một năm qua
bỏ qua câu hỏi >>
save