The Mentalist Pop Quiz

Who đã đưa ý kiến "Sure she would. All women understand the charm of a violent man. "
Choose the right answer:
Option A Rigsby
Option B Jane
Option C van Pelt
Option D Cho
 TypicalSquint posted hơn một năm qua
bỏ qua câu hỏi >>
save