The Mentalist Pop Quiz

Who đã đưa ý kiến "Sorry I went over your head. I'll redeem myself, I promise"
Choose the right answer:
Option A Jane
Option B Bosco
Option C Cho
Option D van Pelt
 TypicalSquint posted hơn một năm qua
bỏ qua câu hỏi >>
save