The Mentalist Pop Quiz

Who đã đưa ý kiến "It's not my call. Rules are rules. Come back tiếp theo week. "
Choose the right answer:
Option A Jane
Option B van Pelt
Option C Lisbon
Option D Cho
 TypicalSquint posted hơn một năm qua
bỏ qua câu hỏi >>
save