The Mentalist Pop Quiz

"Why do women tình yêu bad boys so much?" - Who đã đưa ý kiến it?
Choose the right answer:
Option A Jane
Option B Lisbon
Option C Cho
Option D Rigsby
 Plenilunio posted hơn một năm qua
bỏ qua câu hỏi >>
save