The Mentalist Pop Quiz

Who đã đưa ý kiến "Yeah, honestly, I'd like to kick your butt right now"
Choose the right answer:
Option A van Pelt
Option B Lisbon
Option C Cho
Option D Rigsby
 TypicalSquint posted hơn một năm qua
bỏ qua câu hỏi >>
save