trả lời câu hỏi này

the jackson 3 Câu Hỏi

When Paris was born?

 batava posted hơn một năm qua
next question »

the jackson 3 Các Câu Trả Lời

Cece12421 said:
Yep its April 3rd 1998
select as best answer
posted hơn một năm qua 
ppb_Jackson said:
I think April,3 1998
she's 11 right now
select as best answer
posted hơn một năm qua 
princenmjfan said:
on april 3, 1998 and this april she'll be 12 years old
select as best answer
posted hơn một năm qua 
next question »