thêm chủ đề trên diễn đàn

the GazettE diễn đàn

hiển thị số diễn đàn 1-33 trên tổng số chủ đề 33 tác giả các câu trả lời các lượt xem bài đăng lần cuối
The GazettE and their shocking experiences!  VKei_Addict 2 4553 hơn một năm qua
the GazettE's Excite New năm bình luận 2012  VKei_Addict 1 4230 hơn một năm qua
what would bạn do if bạn saw the gazettE in person?  sugarcane15 11 5421 hơn một năm qua
RadioJack with Reita feat. Aoi (5th September 2008)  VKei_Addict 0 4766 hơn một năm qua
You've released 2 singles, Regret and FITB, so bạn guys can relax a bit, right? [Neogen YB 2006]  VKei_Addict 0 4887 hơn một năm qua
About Reita's fashion...  VKei_Addict 0 3760 hơn một năm qua
It's a kinda digressing câu hỏi but does Ruki also do SM ?  VKei_Addict 0 2669 hơn một năm qua
Pets~ [Neogen YB 2006]  VKei_Addict 0 3785 hơn một năm qua
What are bạn currently into right now? [Neogen YB 2006]  VKei_Addict 0 2289 hơn một năm qua
GUREN  VKei_Addict 0 2488 hơn một năm qua
Are bạn concerned about environmental issues?  VKei_Addict 0 2445 hơn một năm qua
UNTITLED (the GazettE)  VKei_Addict 0 2402 hơn một năm qua
Your favourite artist?  VKei_Addict 0 2427 hơn một năm qua
What's the most reckless thing you've done?  VKei_Addict 0 2335 hơn một năm qua
Reita as a cameraman recording Ruki holding his đàn ghi ta, guitar  VKei_Addict 0 2480 hơn một năm qua
Kai's first impression of Ruki  VKei_Addict 0 2427 hơn một năm qua
When meeting for the first time, what were your impressions of each other?  VKei_Addict 0 2624 hơn một năm qua
the GazettE VORTEX Sticker-Set Giveaway  VKei_Addict 0 4160 hơn một năm qua
“D.L.N,” the GazettE  VKei_Addict 0 3413 hơn một năm qua
Kai interview  irinaguzun 1 5523 hơn một năm qua
thêm Information  KarolinaPEACE 2 3947 hơn một năm qua
best fav song and least fav song  sugarcane15 2 2952 hơn một năm qua
Kai's birthday today  sugarcane15 3 2657 hơn một năm qua
Can anyone help me find a live video version of shichi gatsu youka?  KubotaniS 1 2590 hơn một năm qua
who's your yêu thích member?  sugarcane15 9 2069 hơn một năm qua
thanks  sugarcane15 0 2041 hơn một năm qua
Banner, icon, etc..  cmrm 0 2114 hơn một năm qua
does anyone have any ideas to make this club better?  sugarcane15 2 1387 hơn một năm qua
câu hỏi about the type of girls the members from the gazettE likes  Alexandra101708 1 13389 hơn một năm qua
for all bạn "I know about the band" shit heads  sugarcane15 0 4991 hơn một năm qua
talk here  sugarcane15 0 2009 hơn một năm qua
The GazettE's 2007 European Tour.  dzintra_zc 1 2255 hơn một năm qua
Are the Gazette ever coming to perform in the U.S?  sakuraoni 1 2136 hơn một năm qua