thêm chủ đề trên diễn đàn

the GazettE diễn đàn

hiển thị số diễn đàn 1-33 trên tổng số chủ đề 33 tác giả các câu trả lời các lượt xem bài đăng lần cuối
The GazettE and their shocking experiences!  VKei_Addict 2 3638 hơn một năm qua
the GazettE's Excite New năm bình luận 2012  VKei_Addict 1 3376 hơn một năm qua
what would bạn do if bạn saw the gazettE in person?  sugarcane15 11 4321 hơn một năm qua
RadioJack with Reita feat. Aoi (5th September 2008)  VKei_Addict 0 3973 hơn một năm qua
You've released 2 singles, Regret and FITB, so bạn guys can relax a bit, right? [Neogen YB 2006]  VKei_Addict 0 4033 hơn một năm qua
About Reita's fashion...  VKei_Addict 0 3089 hơn một năm qua
It's a kinda digressing câu hỏi but does Ruki also do SM ?  VKei_Addict 0 2059 hơn một năm qua
Pets~ [Neogen YB 2006]  VKei_Addict 0 3297 hơn một năm qua
What are bạn currently into right now? [Neogen YB 2006]  VKei_Addict 0 1801 hơn một năm qua
GUREN  VKei_Addict 0 1695 hơn một năm qua
Are bạn concerned about environmental issues?  VKei_Addict 0 1896 hơn một năm qua
UNTITLED (the GazettE)  VKei_Addict 0 1731 hơn một năm qua
Your favourite artist?  VKei_Addict 0 1695 hơn một năm qua
What's the most reckless thing you've done?  VKei_Addict 0 1603 hơn một năm qua
Reita as a cameraman recording Ruki holding his đàn ghi ta, guitar  VKei_Addict 0 1748 hơn một năm qua
Kai's first impression of Ruki  VKei_Addict 0 1573 hơn một năm qua
When meeting for the first time, what were your impressions of each other?  VKei_Addict 0 1587 hơn một năm qua
the GazettE VORTEX Sticker-Set Giveaway  VKei_Addict 0 2818 hơn một năm qua
“D.L.N,” the GazettE  VKei_Addict 0 2010 hơn một năm qua
Kai interview  irinaguzun 1 4425 hơn một năm qua
thêm Information  KarolinaPEACE 2 2544 hơn một năm qua
best fav song and least fav song  sugarcane15 2 1914 hơn một năm qua
Kai's birthday today  sugarcane15 3 1742 hơn một năm qua
Can anyone help me find a live video version of shichi gatsu youka?  KubotaniS 1 1797 hơn một năm qua
who's your yêu thích member?  sugarcane15 9 1581 hơn một năm qua
thanks  sugarcane15 0 1675 hơn một năm qua
Banner, icon, etc..  cmrm 0 1687 hơn một năm qua
does anyone have any ideas to make this club better?  sugarcane15 2 1265 hơn một năm qua
câu hỏi about the type of girls the members from the gazettE likes  Alexandra101708 1 11132 hơn một năm qua
for all bạn "I know about the band" shit heads  sugarcane15 0 4686 hơn một năm qua
talk here  sugarcane15 0 1704 hơn một năm qua
The GazettE's 2007 European Tour.  dzintra_zc 1 2011 hơn một năm qua
Are the Gazette ever coming to perform in the U.S?  sakuraoni 1 1648 hơn một năm qua