thêm chủ đề trên diễn đàn

the GazettE diễn đàn

hiển thị số diễn đàn 1-33 trên tổng số chủ đề 33 tác giả các câu trả lời các lượt xem bài đăng lần cuối
The GazettE and their shocking experiences!  VKei_Addict 2 2906 hơn một năm qua
the GazettE's Excite New năm bình luận 2012  VKei_Addict 1 2887 hơn một năm qua
what would bạn do if bạn saw the gazettE in person?  sugarcane15 11 3280 hơn một năm qua
RadioJack with Reita feat. Aoi (5th September 2008)  VKei_Addict 0 3180 hơn một năm qua
You've released 2 singles, Regret and FITB, so bạn guys can relax a bit, right? [Neogen YB 2006]  VKei_Addict 0 3179 hơn một năm qua
About Reita's fashion...  VKei_Addict 0 2052 hơn một năm qua
It's a kinda digressing câu hỏi but does Ruki also do SM ?  VKei_Addict 0 1448 hơn một năm qua
Pets~ [Neogen YB 2006]  VKei_Addict 0 2077 hơn một năm qua
What are bạn currently into right now? [Neogen YB 2006]  VKei_Addict 0 947 hơn một năm qua
GUREN  VKei_Addict 0 1024 hơn một năm qua
Are bạn concerned about environmental issues?  VKei_Addict 0 1225 hơn một năm qua
UNTITLED (the GazettE)  VKei_Addict 0 998 hơn một năm qua
Your favourite artist?  VKei_Addict 0 841 hơn một năm qua
What's the most reckless thing you've done?  VKei_Addict 0 870 hơn một năm qua
Reita as a cameraman recording Ruki holding his đàn ghi ta, guitar  VKei_Addict 0 711 hơn một năm qua
Kai's first impression of Ruki  VKei_Addict 0 779 hơn một năm qua
When meeting for the first time, what were your impressions of each other?  VKei_Addict 0 977 hơn một năm qua
the GazettE VORTEX Sticker-Set Giveaway  VKei_Addict 0 2269 hơn một năm qua
“D.L.N,” the GazettE  VKei_Addict 0 1522 hơn một năm qua
Kai interview  irinaguzun 1 3937 hơn một năm qua
thêm Information  KarolinaPEACE 2 1995 hơn một năm qua
best fav song and least fav song  sugarcane15 2 1365 hơn một năm qua
Kai's birthday today  sugarcane15 3 949 hơn một năm qua
Can anyone help me find a live video version of shichi gatsu youka?  KubotaniS 1 943 hơn một năm qua
who's your yêu thích member?  sugarcane15 9 1032 hơn một năm qua
thanks  sugarcane15 0 1187 hơn một năm qua
Banner, icon, etc..  cmrm 0 1016 hơn một năm qua
does anyone have any ideas to make this club better?  sugarcane15 2 1021 hơn một năm qua
câu hỏi about the type of girls the members from the gazettE likes  Alexandra101708 1 10644 hơn một năm qua
for all bạn "I know about the band" shit heads  sugarcane15 0 4564 hơn một năm qua
talk here  sugarcane15 0 1277 hơn một năm qua
The GazettE's 2007 European Tour.  dzintra_zc 1 1645 hơn một năm qua
Are the Gazette ever coming to perform in the U.S?  sakuraoni 1 1404 hơn một năm qua