thêm chủ đề trên diễn đàn

the GazettE diễn đàn

hiển thị số diễn đàn 1-33 trên tổng số chủ đề 33 tác giả các câu trả lời các lượt xem bài đăng lần cuối
The GazettE and their shocking experiences!  VKei_Addict 2 4370 hơn một năm qua
the GazettE's Excite New năm bình luận 2012  VKei_Addict 1 3986 hơn một năm qua
what would bạn do if bạn saw the gazettE in person?  sugarcane15 11 5116 hơn một năm qua
RadioJack with Reita feat. Aoi (5th September 2008)  VKei_Addict 0 4705 hơn một năm qua
You've released 2 singles, Regret and FITB, so bạn guys can relax a bit, right? [Neogen YB 2006]  VKei_Addict 0 4765 hơn một năm qua
About Reita's fashion...  VKei_Addict 0 3699 hơn một năm qua
It's a kinda digressing câu hỏi but does Ruki also do SM ?  VKei_Addict 0 2608 hơn một năm qua
Pets~ [Neogen YB 2006]  VKei_Addict 0 3785 hơn một năm qua
What are bạn currently into right now? [Neogen YB 2006]  VKei_Addict 0 2289 hơn một năm qua
GUREN  VKei_Addict 0 2488 hơn một năm qua
Are bạn concerned about environmental issues?  VKei_Addict 0 2384 hơn một năm qua
UNTITLED (the GazettE)  VKei_Addict 0 2402 hơn một năm qua
Your favourite artist?  VKei_Addict 0 2427 hơn một năm qua
What's the most reckless thing you've done?  VKei_Addict 0 2335 hơn một năm qua
Reita as a cameraman recording Ruki holding his đàn ghi ta, guitar  VKei_Addict 0 2480 hơn một năm qua
Kai's first impression of Ruki  VKei_Addict 0 2427 hơn một năm qua
When meeting for the first time, what were your impressions of each other?  VKei_Addict 0 2624 hơn một năm qua
the GazettE VORTEX Sticker-Set Giveaway  VKei_Addict 0 3916 hơn một năm qua
“D.L.N,” the GazettE  VKei_Addict 0 3352 hơn một năm qua
Kai interview  irinaguzun 1 5462 hơn một năm qua
thêm Information  KarolinaPEACE 2 3642 hơn một năm qua
best fav song and least fav song  sugarcane15 2 2952 hơn một năm qua
Kai's birthday today  sugarcane15 3 2596 hơn một năm qua
Can anyone help me find a live video version of shichi gatsu youka?  KubotaniS 1 2529 hơn một năm qua
who's your yêu thích member?  sugarcane15 9 2008 hơn một năm qua
thanks  sugarcane15 0 2041 hơn một năm qua
Banner, icon, etc..  cmrm 0 2053 hơn một năm qua
does anyone have any ideas to make this club better?  sugarcane15 2 1387 hơn một năm qua
câu hỏi about the type of girls the members from the gazettE likes  Alexandra101708 1 12413 hơn một năm qua
for all bạn "I know about the band" shit heads  sugarcane15 0 4991 hơn một năm qua
talk here  sugarcane15 0 1948 hơn một năm qua
The GazettE's 2007 European Tour.  dzintra_zc 1 2255 hơn một năm qua
Are the Gazette ever coming to perform in the U.S?  sakuraoni 1 2136 hơn một năm qua