THE GALLO Wall

Next Previous

hiển thị các bài viết 1-3 của 3

visualkat đã đưa ý kiến …
The Gallo's new album 'LUCIFERO' will be released in November 2016. đã đăng hơn một năm qua
visualkat đã đưa ý kiến …
A new guitarist will tham gia the band although no details have been announced yet. đã đăng hơn một năm qua
visualkat đã bình luận…
ノヴ Nov is the new guitarist, welcome Nov. hơn một năm qua
visualkat đã đưa ý kiến …
Hikaru will leave the band in November 2015. đã đăng hơn một năm qua