trả lời câu hỏi này

The Fourth Kind Câu Hỏi

do bạn think the film is real?? do u believe ALIENs??

i believe!!!
 do bạn think the film is real?? do u believe ALIENs??
 krtl posted hơn một năm qua
next question »

The Fourth Kind Các Câu Trả Lời

yoshiboo said:
my sister đã đưa ý kiến that this movie really did happen in real life...creepy 0.o
select as best answer
posted hơn một năm qua 
next question »