The Duggar Family Wall

Next Previous

hiển thị các bài viết 1-10 của 10

Frozen4ever đã đưa ý kiến …
Who is excited for Jill's wedding to premiere to night!!!!!!!!!!! đã đăng hơn một năm qua
smile
sumerthole đã đưa ý kiến …
I CANT WAIT FOR NUMBER 20!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! IN CHINA!!!!!!!!!!!!!!! đã đăng hơn một năm qua
cake
rusher29 đã đưa ý kiến …
Happy 46th birthday Michelle!
Hope u have a wonderful day! đã đăng hơn một năm qua
laugh
Kelsey353 đã đưa ý kiến …
bạn no i dont think its normal to obsessed with anythingeven if its god, but i still tình yêu them any ways!!
đã đăng hơn một năm qua
croberts125 đã đưa ý kiến …
i am addidicted to the show
đã đăng hơn một năm qua
rusher29 đã đưa ý kiến …
The Duggar's r on the Today hiển thị this morning!! And the Duggar's return tonight!! đã đăng hơn một năm qua
rusher29 đã đưa ý kiến …
The Duggars return February 14th!! đã đăng hơn một năm qua
rusher29 đã bình luận…
can u believe that they filmed the duggars when they found out about Jubilee??? Thats crazy hơn một năm qua
emilyfan12 đã đưa ý kiến …
i feel bad they had a miscarriage! did bạn know they got pregnent a little after Josi and had a miscarriage then too?
đã đăng hơn một năm qua
rusher29 đã bình luận…
i dont think she had a miscarriage after Josie until December hơn một năm qua
marauders101 đã đưa ý kiến …
Did anyone here about #20, Well I saw on the news that she had a misscarige :( Thats sooooo sad đã đăng hơn một năm qua
zanesaaomgfan đã bình luận…
Yea. :( hơn một năm qua
wilae3 đã bình luận…
ikr? my status for awhile was "jubilee <3" hơn một năm qua
rusher29 đã bình luận…
yeah hơn một năm qua
Kelsey353 đã bình luận…
umm... not to be rude but y did they name it if it was never even born? hơn một năm qua
haybaby13 đã đưa ý kiến …
The Duggars are awesome! My yêu thích is Joy-anna! đã đăng hơn một năm qua