The Cullens Coven Wall

Next Previous

hiển thị các bài viết 1-2 của 2

Jasper_LUVER đã đưa ý kiến …
Why isn't Bella listed under the title?? It should be Edward, Bella, Alice,Jasper,Emmett, Rosalie, Carlisle and Esme.. Like she does (SPOILER ALERT)..... marry him and turn vampire... đã đăng hơn một năm qua
Jasper_LUVER đã bình luận…
Oh and (SPOILER ALERT) renesmee and jake... they need to be there too. cuz they tham gia them... hơn một năm qua
big smile
Jasper_LUVER đã đưa ý kiến …
FYI I tình yêu JASPER! DIBS!
đã đăng hơn một năm qua