The Cullens, Bella and Jacob Wall

Next Previous

hiển thị các bài viết 1 của 1

mia444 đã đưa ý kiến …
Just joined... I đã đăng some new banners that aren't blurred if bạn want to use one of them.. đã đăng hơn một năm qua
Flickerflame đã bình luận…
Since this is a club for Carlisle, Esme, Emmett, Rosalie, Jasper, Alice, Edward, Bella, Nessie and Jake, shouldn't both the banner and biểu tượng reflect this? hiển thị all of these characters? hơn một năm qua
mia444 đã bình luận…
yes, bạn are right. I have one if bạn want me to post it? hơn một năm qua
Flickerflame đã bình luận…
Please. Who created this club? Only that person can change it hơn một năm qua