The Boys of Kingdom Hearts Wall

Next Previous

hiển thị các bài viết 1-3 của 3

lynnyukimara02 đã đưa ý kiến …
Sora will always be my fave!!! ^-^ đã đăng hơn một năm qua
fansfunsz đã đưa ý kiến …
wow đã đăng hơn một năm qua
Trixta947 đã đưa ý kiến …
doesn't Utada Hikaru's âm nhạc go finely (ah, thats a weird word(?) ) with kingdom hearts? đã đăng hơn một năm qua
jewelvang99 đã bình luận…
yea it dose. I tình yêu to wach remix because when I'm older I want to make the tiếp theo hingdom hearts I already got ideas it's going to be called kingdom hearts Mất tích memorys, it's about time riku gets a girlfriend so I named riku's girlfriend Rina, Riku also has a sis called Rika. srry I got carryed away this is very long bình luận hơn một năm qua
KairiLover94 đã bình luận…
i tình yêu utada shes amazing i have all her albums!!! hơn một năm qua
KairiNamine đã bình luận…
Awesome XD hơn một năm qua
shadowlover239 đã bình luận…
T_T hơn một năm qua