tạo phiếu bầu

ti vi Số Phiếu Bầu

sắp xếp theo:  được tạo gần đây | phổ biến nhất
hiển thị ti vi số phiếu bầu (12001-12100 of 23866)
người hâm mộ lựa chọn: cây Hill, NC (One cây Hill)
30%
12%
người hâm mộ lựa chọn: The Addams Family
40%
20%
người hâm mộ lựa chọn: Peyton Sawyer (One cây Hill) ♥
47%
40%
người hâm mộ lựa chọn: Brooke Davis (One cây Hill) ♥
47%
32%
người hâm mộ lựa chọn: Nathan Scott (One cây Hill) ♥
43%
36%
người hâm mộ lựa chọn: Ross Geller (Friends) ♥
65%
20%
người hâm mộ lựa chọn: Stefan Salvatore (The Vampire Diaries) ♥
45%
30%
người hâm mộ lựa chọn: Chandler Bing (Friends) ♥
80%
15%
người hâm mộ lựa chọn: Buffy Summers (Buffy The Vampire Slayer) ♥
59%
27%
người hâm mộ lựa chọn: Haley James Scott (One cây Hill) ♥
61%
24%
người hâm mộ lựa chọn: Klaus Mikaelson (The Vampire Diaries) ♥
49%
33%
người hâm mộ lựa chọn: Joey Tribbiani (Friends) ♥
51%
36%
người hâm mộ lựa chọn: Don't watch/know any of these shows :/
41%
38%
người hâm mộ lựa chọn: Alex Karev (Grey's Anatomy) ♥
50%
26%
người hâm mộ lựa chọn: Chuck âm bass, tiếng bass, âm bass, tiếng bass, bass (Gossip Girl) ♥
58%
33%
người hâm mộ lựa chọn: Seth Cohen (The OC) ♥
66%
25%
người hâm mộ lựa chọn: Rachel Green (Friends) ♥
82%
12%
người hâm mộ lựa chọn: Julian Baker (One cây Hill) ♥
53%
28%
người hâm mộ lựa chọn: Ryan Atwood (The OC) ♥
65%
32%
người hâm mộ lựa chọn: Logan Echolls (Veronica Mars) ♥
51%
26%
người hâm mộ lựa chọn: Damon Salvatore (The Vampire Diaries) ♥
61%
25%
người hâm mộ lựa chọn: James Sawyer Ford (Lost) ♥
57%
26%
người hâm mộ lựa chọn: Sam Winchester (Supernatural) ♥
45%
36%
người hâm mộ lựa chọn: Serena van Der Woodsen (Gossip Girl) ♥
52%
32%
người hâm mộ lựa chọn: Caroline Forbes (The Vampire Diaries) ♥
62%
26%
người hâm mộ lựa chọn: Rebekah Mikaelson (The Vampire Diaries) ♥
47%
28%
người hâm mộ lựa chọn: Spencer Hastings (Pretty Litte Liars) ♥
52%
33%
người hâm mộ lựa chọn: Cristina Yang (Grey's Anatomy) ♥
50%
35%
người hâm mộ lựa chọn: Sue Sylvester (Glee) ♥
39%
32%
người hâm mộ lựa chọn: Don't watch/know any of these shows :/
47%
34%
người hâm mộ lựa chọn: Katherine Pierce (The Vampire Diaries) ♥
61%
30%
người hâm mộ lựa chọn: Don't watch/know any of these shows :/
44%
30%
người hâm mộ lựa chọn: Don't watch/know any of these shows :/
42%
35%
người hâm mộ lựa chọn: Mark Sloan (Grey's Anatomy) ♥
61%
23%
người hâm mộ lựa chọn: Luke Danes (Gilmore Girls) ♥
45%
33%
người hâm mộ lựa chọn: Don't watch/know any of these shows :/
55%
34%
người hâm mộ lựa chọn: Jessica Hamby (True Blood) ♥
39%
31%
người hâm mộ lựa chọn: John Locke (Lost) ♥
46%
40%
người hâm mộ lựa chọn: Monica Geller (Friends) ♥
77%
20%
người hâm mộ lựa chọn: Veronica Mars (Veronica Mars) ♥
50%
32%
người hâm mộ lựa chọn: Alexander Harris (Buffy The Vampire Slayer) ♥
47%
28%
người hâm mộ lựa chọn: Dan Humphrey (Gossip Girl) ♥
61%
30%
người hâm mộ lựa chọn: Charlie Pace (Lost) ♥
47%
42%
người hâm mộ lựa chọn: Don't watch/know any of these shows :/
39%
36%
người hâm mộ lựa chọn: Don't watch/know any of these shows :/
49%
38%
người hâm mộ lựa chọn: Summer Roberts (The OC) ♥
56%
23%
người hâm mộ lựa chọn: Owen Hunt (Grey's Anatomy) ♥
50%
33%
người hâm mộ lựa chọn: Don't watch/know any of these shows :/
44%
33%
người hâm mộ lựa chọn: Mike Delfino (Desperate Housewives) ♥
54%
38%
người hâm mộ lựa chọn: Nate Archibald (Gossip Girl) ♥
53%
34%
người hâm mộ lựa chọn: Temperance Brennan (Bones) ♥
58%
24%
người hâm mộ lựa chọn: Don't watch/know any of these shows :/
66%
29%
người hâm mộ lựa chọn: Bones : Temperance Brennan ♥
32%
21%
người hâm mộ lựa chọn: Mất tích : James Sawyer Ford ♥
24%
22%
người hâm mộ lựa chọn: One cây đồi núi, đồi núi, hill : Peyton Sawyer ♥
29%
18%
người hâm mộ lựa chọn: 2. The Big Bang Theory
64%
21%
người hâm mộ lựa chọn: 1. Grey's Anatomy
38%
36%
người hâm mộ lựa chọn: 3. Bones
44%
32%
người hâm mộ lựa chọn: Sabrina, the Teenage Witch
60%
33%
người hâm mộ lựa chọn: Sabrina, the Teenage Witch
57%
40%
người hâm mộ lựa chọn: Sabrina, the Teenage Witch
50%
43%
người hâm mộ lựa chọn: Boy Meets World
65%
22%
người hâm mộ lựa chọn: Step bởi Step
47%
32%
người hâm mộ lựa chọn: Family Matters
53%
47%
người hâm mộ lựa chọn: Ngôi nhà hạnh phúc
86%
10%
người hâm mộ lựa chọn: Ngôi nhà hạnh phúc
77%
18%
người hâm mộ lựa chọn: Ngôi nhà hạnh phúc
88%
13%
người hâm mộ lựa chọn: Phoebe Halliwell (Charmed)
33%
20%
người hâm mộ lựa chọn: my fave comedy: The Big Bang Theory
56%
19%
người hâm mộ lựa chọn: one cây đồi núi, đồi núi, hill ; lucas scott ♥
24%
17%
người hâm mộ lựa chọn: 01. Peyton Sawyer (One cây Hill) ♥
30%
22%
người hâm mộ lựa chọn: 15. Rachel Green (Friends) ♥
32%
15%
người hâm mộ lựa chọn: 26. Cristina Yang (Grey's Anatomy) ♥
24%
22%
hòa!
27%
27%
người hâm mộ lựa chọn: 44. Summer Roberts (The OC) ♥
39%
37%
người hâm mộ lựa chọn: 01. Dean Winchester (Supernatural) ♥
23%
21%
người hâm mộ lựa chọn: one cây đồi núi, đồi núi, hill (die hard)
26%
23%
người hâm mộ lựa chọn: 19. Damon Salvatore (The Vampire Diaries) ♥
21%
15%
người hâm mộ lựa chọn: 21. Sam Winchester (Supernatural) ♥
27%
15%
người hâm mộ lựa chọn: 32. Mark Sloan (Grey's Anatomy) ♥
28%
17%
người hâm mộ lựa chọn: 41. Charlie Pace (Lost) ♥
29%
13%
người hâm mộ lựa chọn: monica geller ; Những người bạn ♥
21%
17%
người hâm mộ lựa chọn: 1. Barney
57%
20%
người hâm mộ lựa chọn: 3. Chandler
63%
18%
người hâm mộ lựa chọn: 3. Rachel
44%
32%
người hâm mộ lựa chọn: Not familiar with either.
69%
31%
người hâm mộ lựa chọn: Paul Hennessy (8 Simple Rules)
50%
43%
người hâm mộ lựa chọn: Not familiar with either.
52%
26%
hòa!
44%
44%
người hâm mộ lựa chọn: Not familiar with either.
44%
33%
người hâm mộ lựa chọn: Tim Taylor (Home Improvement)
43%
40%
người hâm mộ lựa chọn: Not familiar with either.
73%
19%
hòa!
40%
40%
người hâm mộ lựa chọn: cá đuối, cá đuối, ray Barone (Everybody Loves Raymond)
43%
40%
người hâm mộ lựa chọn: Not familiar with either.
55%
42%
người hâm mộ lựa chọn: The Vampire Diaries -- Damon and Elena
23%
20%
người hâm mộ lựa chọn: #8-Sylar, Giải cứu thế giới
23%
20%
người hâm mộ lựa chọn: No.
86%
14%
người hâm mộ lựa chọn: twilighter4evr
37%
32%
người hâm mộ lựa chọn: twilighter4evr
37%
26%