tạo phiếu bầu

ti vi Số Phiếu Bầu

sắp xếp theo:  được tạo gần đây | phổ biến nhất
hiển thị ti vi số phiếu bầu (11601-11700 of 23902)
người hâm mộ lựa chọn: 2; Lucas/Haley ♥
53%
38%
người hâm mộ lựa chọn: 1; Lucas and Peyton ♥
49%
43%
người hâm mộ lựa chọn: 1; Peyton Sawyer ♥
54%
40%
người hâm mộ lựa chọn: 1; Chandler/Joey ♥
54%
38%
người hâm mộ lựa chọn: 2; Monica/Chandler ♥
59%
36%
người hâm mộ lựa chọn: 2; Chandler Bing ♥
67%
26%
người hâm mộ lựa chọn: 3; Charlie/Claire ♥
40%
33%
người hâm mộ lựa chọn: 1; James Ford ♥
48%
27%
người hâm mộ lựa chọn: 2; Susan/Mike ♥
50%
46%
người hâm mộ lựa chọn: 3; Gabrielle Solis ♥
50%
27%
người hâm mộ lựa chọn: 1; Julia/Joel ♥
54%
31%
người hâm mộ lựa chọn: 1; Julia Braverman-Graham ♥
54%
31%
người hâm mộ lựa chọn: 1; Rachel/Kurt ♥
50%
46%
người hâm mộ lựa chọn: 2; Kurt/Blaine ♥
50%
38%
người hâm mộ lựa chọn: 1; Kurt Hummel ♥
50%
33%
người hâm mộ lựa chọn: 1; Stefan/Damon ♥
45%
42%
người hâm mộ lựa chọn: 2; Klaus/Caroline ♥
48%
36%
người hâm mộ lựa chọn: 3; Caroline Forbes ♥
36%
33%
người hâm mộ lựa chọn: 1; Blair/Serena ♥
61%
19%
người hâm mộ lựa chọn: 1; Chuck/Blair ♥
65%
24%
người hâm mộ lựa chọn: 1; Blair Waldorf ♥
63%
20%
người hâm mộ lựa chọn: 1; Cristina/Meredith ♥
71%
26%
người hâm mộ lựa chọn: 1; Alex/Izzie ♥
65%
32%
hòa!
43%
43%
người hâm mộ lựa chọn: 2; Naomi/Annie ♥
47%
32%
người hâm mộ lựa chọn: 3; Liam/Annie ♥
62%
24%
người hâm mộ lựa chọn: 3; Naomi Clarck ♥
71%
19%
người hâm mộ lựa chọn: 1; Stiles/Lydia ♥
52%
24%
người hâm mộ lựa chọn: 1; Stiles Stilinski ♥
52%
32%
người hâm mộ lựa chọn: 1; Cooper/Violet ♥
67%
28%
người hâm mộ lựa chọn: 2; Charlotte/Cooper ♥
72%
17%
người hâm mộ lựa chọn: 1; Cooper Freedman ♥
50%
35%
người hâm mộ lựa chọn: 3; Duke Crocker ♥
41%
35%
người hâm mộ lựa chọn: No
77%
23%
người hâm mộ lựa chọn: 1; Danny/Steve ♥
69%
19%
người hâm mộ lựa chọn: 1; Danny Williams ♥
50%
44%
người hâm mộ lựa chọn: 1; Dean/Sam ♥
52%
34%
người hâm mộ lựa chọn: 1; Dean/Jo ♥
54%
38%
người hâm mộ lựa chọn: 1; Dean Winchester ♥
72%
14%
người hâm mộ lựa chọn: 1; Seth/Ryan ♥
73%
20%
người hâm mộ lựa chọn: 2; Seth/Summer ♥
59%
31%
người hâm mộ lựa chọn: 1; Seth Cohen ♥
55%
39%
người hâm mộ lựa chọn: 1 ; mike
67%
27%
người hâm mộ lựa chọn: 1; Lorelai/Rory ♥
83%
8%
người hâm mộ lựa chọn: 1; Lorelai/Luke ♥
75%
21%
người hâm mộ lựa chọn: 2 ; veronica
87%
13%
người hâm mộ lựa chọn: 1; Lorelai Gilmore ♥
58%
31%
người hâm mộ lựa chọn: 1; Freddie/Effy ♥
62%
29%
người hâm mộ lựa chọn: 3; Chris Miles ♥
52%
43%
người hâm mộ lựa chọn: 3; Pam/Eric ♥
63%
25%
người hâm mộ lựa chọn: 1; Eric Northman ♥
69%
19%
người hâm mộ lựa chọn: 3; Sookie/Eric ♥
54%
35%
người hâm mộ lựa chọn: 1; Spencer/Emily/Aria/Hanna ♥
65%
19%
người hâm mộ lựa chọn: 1; Spencer/Toby ♥
52%
30%
hòa!
41%
41%
người hâm mộ lựa chọn: 1; Lux/Baze ♥
60%
40%
người hâm mộ lựa chọn: 1; Cate/Baze ♥
80%
13%
người hâm mộ lựa chọn: 1; Nataniel Bazile ♥
67%
20%
người hâm mộ lựa chọn: 3; Michael/Alex ♥
42%
37%
người hâm mộ lựa chọn: 1; Nikita/Michael ♥
79%
16%
người hâm mộ lựa chọn: 2; Michael ♥
55%
30%
người hâm mộ lựa chọn: 2 ; carrie
82%
12%
người hâm mộ lựa chọn: 3 ; jessica
42%
35%
người hâm mộ lựa chọn: 2 ; chandler
71%
17%
người hâm mộ lựa chọn: 1; Dan/Marti ♥
63%
31%
người hâm mộ lựa chọn: 2 ; lois
45%
27%
người hâm mộ lựa chọn: 1; Marti Perkins ♥
73%
20%
người hâm mộ lựa chọn: 1; Karen/Derek ♥
54%
38%
người hâm mộ lựa chọn: 2 ; peyton
46%
34%
người hâm mộ lựa chọn: 1; Derek Wills ♥
47%
40%
người hâm mộ lựa chọn: 1; Rebecca Harper ♥
41%
29%
người hâm mộ lựa chọn: 1 ; daryl
73%
27%
người hâm mộ lựa chọn: 2; Pacey Witter ♥
71%
21%
người hâm mộ lựa chọn: 2; Ashley Juergens ♥
50%
25%
người hâm mộ lựa chọn: 2; Buffy/Angel ♥
45%
34%
người hâm mộ lựa chọn: 1; Buffy Summers ♥
60%
23%
người hâm mộ lựa chọn: 1; Seeley Booth ♥
52%
28%
người hâm mộ lựa chọn: Don't watch the show.
64%
29%
người hâm mộ lựa chọn: Don't watch the show.
40%
35%
người hâm mộ lựa chọn: Don't watch the show.
87%
13%
người hâm mộ lựa chọn: Don't watch the show.
88%
6%
người hâm mộ lựa chọn: Don't watch the show.
65%
24%
hòa!
35%
35%
người hâm mộ lựa chọn: 1 ; sabrina
53%
40%
người hâm mộ lựa chọn: 3 ; jules
48%
38%
người hâm mộ lựa chọn: 3 ; damon
61%
19%
người hâm mộ lựa chọn: 2 ; stiles
55%
27%
người hâm mộ lựa chọn: Don't watch the show.
61%
17%
người hâm mộ lựa chọn: 1 ; cordelia
52%
43%
người hâm mộ lựa chọn: Niles
41%
32%
người hâm mộ lựa chọn: Buffy Summers; Buffy the Vampire Slayer
70%
27%
người hâm mộ lựa chọn: 3 ; tara
37%
33%
người hâm mộ lựa chọn: 3 ; pacey
84%
8%
người hâm mộ lựa chọn: 3 ; naomi
52%
33%
người hâm mộ lựa chọn: 1 ; eric
47%
26%
người hâm mộ lựa chọn: Don't watch the show.
55%
14%
người hâm mộ lựa chọn: The Big Bang Theory season 3
32%
25%
người hâm mộ lựa chọn: Don't watch the show.
47%
42%
hòa!
26%
26%
người hâm mộ lựa chọn: Don't watch the show.
32%
27%