ti vi trích dẫn Wall

Next Previous

hiển thị các bài viết 1-8 của 8

Aurychansan đã đưa ý kiến …
Interessante đã đăng cách đây 4 tháng
PrisonBreakSco đã đưa ý kiến …
Personally I like the saying the originals always use in the vampire diaries. Which is - "family is power, this is us, the original family, we remain together ALWAYS AND FOREVER. đã đăng hơn một năm qua
fansfunsz đã đưa ý kiến …
wow đã đăng hơn một năm qua
Aurychansan đã bình luận…
Ciao cách đây 4 tháng
Aurychansan đã bình luận…
Ciao figlia cách đây 4 tháng
Aurychansan đã bình luận…
Eh cách đây 4 tháng
bonesbest đã đưa ý kiến …
Everybody lies from House M.D đã đăng hơn một năm qua
ccbee1234 đã đưa ý kiến …
Was just rewatching a couple episodes from season 1 of one cây hill, and it was hilarious, because Haley and Lucas were going to hang out after Haley got off work and she calls her mom to tell her.
Haley- "Hey, it's Haley. Haley James? *does drinking sign* Anyway, I'm going out after work, I'll be back." *hangs up phone*
Lucas- "Your mom was drinking?"
Haley- "No, I got voicemail." đã đăng hơn một năm qua
energizerbunny đã bình luận…
LOL – Liên minh huyền thoại hơn một năm qua
heart
Lie_to_Me_123 đã đưa ý kiến …
"If bạn always do what you've always done, you'll always get what bạn always got." đã đăng hơn một năm qua
Evanescent đã bình luận…
Aww, Tony. :D tình yêu this one. hơn một năm qua
Amberla đã bình luận…
Hmm! bạn got a point ;) hơn một năm qua
heart
selenagomezfan7 đã đưa ý kiến …
my yêu thích Quote is HUG ME BROTHA from vịt đực, drake & Josh đã đăng hơn một năm qua
TayTayBieber đã bình luận…
i tình yêu that one too ! hơn một năm qua
heart
4evergleeks đã đưa ý kiến …
I tình yêu how the biểu tượng spot is a quote from Glee! đã đăng hơn một năm qua
TeeFly đã bình luận…
Agreeed :)) hơn một năm qua