Teen Choice Awards Wall

Next Previous

hiển thị các bài viết 1-4 của 4

taylorkdwb đã đưa ý kiến …
Congrats to all of the Teen Choice Awards winners 2012!!! bạn all deserve it!! Congrats Taylor nhanh, swift on achieving 20 teen choice awards!! Congrats Selena Gomez on winning!! Congrats to everybody! Can't wait for tiếp theo years show!! đã đăng hơn một năm qua
19987 đã đưa ý kiến …
The best people won Teen choice Awards 2012
bạn all deserved it :)! ♥ đã đăng hơn một năm qua
523906 đã đưa ý kiến …
I went to the Teen Choice Awards this year. đã đăng hơn một năm qua
spongefan612 đã bình luận…
cool hơn một năm qua
taylorkdwb đã bình luận…
That's awesome!! hơn một năm qua
big smile
freedomee15 đã đưa ý kiến …
OMG JUSTIN BIEBER(:
won a award for BEST Male Artist!:D
And Selena GOMEz One A Award also
For Teen Choice Awards 2011(: đã đăng hơn một năm qua
kat102399 đã bình luận…
I tình yêu them hơn một năm qua
freedomee15 đã bình luận…
Me too(:♥ hơn một năm qua