Tecktonik Updates

a poll đã được thêm vào: yêu thích electro (tck) dance style? hơn một năm qua by iheartelectro
a link đã được thêm vào: I tình yêu Tecktonik (Poland) hơn một năm qua by iheartelectro
a link đã được thêm vào: Cali's Facebook hơn một năm qua by iheartelectro
a comment was made to the video: Cali is coming back!! 2011! hơn một năm qua by iheartelectro
a video đã được thêm vào: Cali is coming back!! 2011! hơn một năm qua by iheartelectro
a comment was made to the photo: Tecktonik hơn một năm qua by man4ka123