Team Chaotix (Archie) Wall

Next Previous

hiển thị các bài viết 1-8 của 8

scougesgirl đã đưa ý kiến …
I tình yêu Mighty. đã đăng hơn một năm qua
ameliarose2002 đã bình luận…
Me too. His so story. I MRAN AWESOME! hơn một năm qua
big smile
-julie-su- đã đưa ý kiến …
HELL YEAH!!!!!! WE ROCK!!!!!! đã đăng hơn một năm qua
scougesgirl đã bình luận…
Ashton: I'm a new member of the Chaotix. hơn một năm qua
mischievous
john48 đã đưa ý kiến …
They are awesome!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Cfjcfhhjdhrtxfhgxgjxyrdjjytfuyfhydiydjgyjcfhfjyfucfjdiyfyvddhgcmjcuofjkchkxyodtkykxgrctkgfxylxcuofuochufuocugfuffhgugcutfucuychxjgcfjcijbcuxiucjxyichxhotctugkohcultixyhfoutgjkgktccyjckjfjhcgdhrgdvdhffhxudfhfxfxfnxhmffnchcfkcgkchctjrhfjtdfhghhfjcfjfgjffitfgjgjjcjcug đã đăng hơn một năm qua
heart
Evolia-Wulf đã đưa ý kiến …
"TEAM CHAOTIX!" đã đăng hơn một năm qua
SilverFox73 đã bình luận…
"They're detectives bạn want on your side!" hơn một năm qua
smile
UltimateNinja đã đưa ý kiến …
I am in tình yêu with the Chaotix!! They are so awesome! đã đăng hơn một năm qua
vlad_todd_fan đã đưa ý kiến …
How's knuckle's able to fly I always wondered that.
đã đăng hơn một năm qua
Atlahua đã bình luận…
idk either. Locke (his father) wasn't able to fly. but i'm guessing it's because of the chaos energy he possessess 'cause it đã đưa ý kiến that Knuckles was basically a living chaos emerlad. his daughter, Lara-Su, can fly too hơn một năm qua
PercyJacksonluv đã bình luận…
he doesnt fly, he glides. hơn một năm qua
UltimateNinja đã bình luận…
its kind of funny, but its his dreadlocks that give him that ability to glide. hơn một năm qua
john48 đã bình luận…
the dreadlocks where dose help him glide hơn một năm qua
monkey
vlad_todd_fan đã đưa ý kiến …
I haven't read the comics before do bạn think I should? Are they good? đã đăng hơn một năm qua
Atlahua đã bình luận…
they're awesome!:D hơn một năm qua
PercyJacksonluv đã bình luận…
eh... hơn một năm qua
john48 đã bình luận…
there so cool!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! hơn một năm qua
zzz
daina1905 đã đưa ý kiến …
u guys r donig great so im ask 4 u 2 come to my club Daina the heedgehog u can add pics. of u now im done with mine pics u can add movies, music, post n other things put post whtever every one can join
..ZZZZ so tired i ben going 2 every club đã đăng hơn một năm qua