Team Aqua Wall

Next Previous

hiển thị các bài viết 1-4 của 4

Hades_Shadow đã đưa ý kiến …
xin chào everyone! If bạn have Pokemon X, Y, Omega Ruby, hoặc Alpha Sapphire, tham gia this RolePlay and experience a Pokemon world like none other in this Online Live Action RolePlay!

link đã đăng hơn một năm qua
surprise
TeamMagma200205 đã đưa ý kiến …
What the heck only 6 fans?!

I thought Aqua would be thêm được ưa chuộng đã đăng hơn một năm qua
TeamGalacticFan đã bình luận…
Good point I would expect Aqua to be thêm được ưa chuộng than just a half a dosen of us hơn một năm qua
TeamMagma200205 đã bình luận…
Thank bạn for agreeing with me l hơn một năm qua
Lunick101 đã đưa ý kiến …
Kyogre The Best, Aqua Rulez! đã đăng hơn một năm qua
animegrl52p đã đưa ý kiến …
joined! I say Team Aqua is better then Magma. đã đăng hơn một năm qua