TDWT team đàn bà gan dạ, amazon Wall

Next Previous

hiển thị các bài viết 1-10 của 12

tdiforever22 đã đưa ý kiến …
come visit' total drama contestants' đã đăng hơn một năm qua
Emmylove786 đã đưa ý kiến …
BOO GWEN, GO COURTNEY!! đã đăng hơn một năm qua
Emmylove786 đã đưa ý kiến …
Duncan Is Not Even in Team đàn bà gan dạ, amazon ಠ__ಠ đã đăng hơn một năm qua
tongue
noahnstar1616 đã đưa ý kiến …
GO GWEN!! BOO COURTNEY!! đã đăng hơn một năm qua
i_love_music đã bình luận…
Same here! hơn một năm qua
niemanne đã bình luận…
me to I hate her hơn một năm qua
Gwen1785 đã bình luận…
:) hơn một năm qua
mindy890 đã đưa ý kiến …
BOO GWEN!!..... đã đăng hơn một năm qua
gwendiamond đã bình luận…
how could bạn say b*o gwen i like her so much i don't even want to write oh fine boo hơn một năm qua
coderrafan đã đưa ý kiến …
why do i wanna tear gwens face up?she ruined dortney!(courtney/duncan) plus cody likes her.CODY IS SIERRAS MAN! đã đăng hơn một năm qua
mindy890 đã bình luận…
CXD is Duncey. CODY AND SIERRA FOR EVER!!!1 hơn một năm qua
DxCfanlover đã bình luận…
DUNCNEY 4 EVER! CODERRA 4 EVER! hơn một năm qua
coderrafan đã đưa ý kiến …
i hate gwen and duncan.courtney is ok.sierra rules and cody is the hottest.plus duncan never joins amazon.thank god.if he did team đàn bà gan dạ, amazon would be held back.hes not a good player.plus the amazons were a group of girls(no fense codyz) not girls and boys. đã đăng hơn một năm qua
mindy890 đã bình luận…
LOL – Liên minh huyền thoại hơn một năm qua
creativegirl31 đã bình luận…
And Heather? hơn một năm qua
Sugartooth900 đã đưa ý kiến …
Team đàn bà gan dạ, amazon is way too good for Duncan, he can go fuck himself. đã đăng hơn một năm qua
gwuncanfan đã bình luận…
DON'T SAY THAT. >:( don't be so immature. god. hơn một năm qua
Isabella121797 đã bình luận…
Its not being immature its her opinion and just because bạn like that pasty goth girl! WHO IS A BOYFRIEND STEALER! hơn một năm qua
mindy890 đã bình luận…
STUPID UGLY GOTH GIRL, BOYFRIEND KSSING, THINKS SHE HAS A GOOD PERSONALITY, LOSER!! I do not hate gwen lovers. hơn một năm qua
Jamie38459 đã đưa ý kiến …
Team Am-AH-zon! đã đăng hơn một năm qua
-TDI- đã đưa ý kiến …
Duncans not on Team Amazon.. he's on team chris is really really really really hott. đã đăng hơn một năm qua
gwuncanfan đã bình luận…
it should be team DUNCAN is really really really really hot. >.< hơn một năm qua
-TDI- đã bình luận…
Lol. hơn một năm qua
mindy890 đã bình luận…
ew hơn một năm qua
izzyfan909 đã đưa ý kiến …
I'm the một giây person to write on the wall, I thought duncan was on team Chris is reallyx4 hot. đã đăng hơn một năm qua
mindy890 đã bình luận…
me too hơn một năm qua
laugh
GWENxDUNCAN đã đưa ý kiến …
yay im the first one to write on the tường oh and TEAM đàn bà gan dạ, amazon ROCKS!!!!!!!!!!!!!!!! đã đăng hơn một năm qua
james55 đã bình luận…
yeah they do hahah hơn một năm qua
boomerloverfan đã bình luận…
bạn RULE! OFC THEY DO! hơn một năm qua
mindy890 đã bình luận…
GwenxDuncan what bạn wrote on the tường had nothing to do with Courtney so in my opinion your off. And gwen is a bi*** hơn một năm qua