trả lời câu hỏi này

TDWT team đàn bà gan dạ, amazon Câu Hỏi

do bạn still count izzy as a member of team amazon!?

well idk if i do sometimes i do sometimes i dont.
 do bạn still count izzy as a member of team amazon!?
 GWENxDUNCAN posted hơn một năm qua
next question »

TDWT team đàn bà gan dạ, amazon Các Câu Trả Lời

Courtneyfan785 said:
i so do!
select as best answer
posted hơn một năm qua 
*
i know shes in my hàng đầu, đầu trang five favs gwen sierra izzy heather courtney
puffzies posted hơn một năm qua
GeekGirl said:
I don't.
select as best answer
posted hơn một năm qua 
Courtneyfan6 said:
Yeah!!
select as best answer
posted hơn một năm qua 
next question »