TDI/A's Harold Pop Quiz

Harold đã đưa ý kiến he wears what while playing solitaire?
Choose the right answer:
Option A A ninja costume
Option B A wizard's cape
Option C A wizard's hat
 Miss_Emcue posted hơn một năm qua
bỏ qua câu hỏi >>
save