Taylor Lautner Anybody Wanna Talk:)

__sadies__ posted on Jun 22, 2010 at 05:13AM
heyy imm soo boredd ritee noww!! is anyy onee upp!! iff youu aree comee andd talkk teww mee soo wee kann gehtt teww knoo eachotherr(:!!

Taylor Lautner No các câu trả lời