Tao Wall

Next Previous

hiển thị các bài viết 1-10 của 11

heart
keosuphaphon đã đưa ý kiến …
i tình yêu bạn đã đăng hơn một năm qua
DaniMF đã đưa ý kiến …
I'm the number 200 đã đăng hơn một năm qua
cake
Gretulee đã đưa ý kiến …
Happy Birthday Tao~!<3
Maknae of EXO-M<3
đã đăng hơn một năm qua
heart
Soul_Dragneel đã đưa ý kiến …
Yay! :3 I got a medal for the sexy, romantic panda: Tao<33333 đã đăng hơn một năm qua
Rinokumura08 đã đưa ý kiến …
I tình yêu Tao!!! đã đăng hơn một năm qua
heart
Gretulee đã đưa ý kiến …
Awwww Happy Birthday Huang Zi Tao!<3
Maknae of EXO-M <3
tình yêu bạn ~
Saranghae ~
đã đăng hơn một năm qua
Jenjen_bunny đã đưa ý kiến …
FINALLY!!! I got my medal for Tao!!!! A die hard!! Faith in fanpop is now restored~ TTwTT đã đăng hơn một năm qua
capricorn_angel đã bình luận…
haha wow!!!! hơn một năm qua
big smile
ivanovic đã đưa ý kiến …
I got a medal here!!! yay! :D đã đăng hơn một năm qua
Oldiesgirl19 đã bình luận…
conrats! hơn một năm qua
ivanovic đã bình luận…
Thx ^_^ hơn một năm qua
Jenjen_bunny đã bình luận…
Congrats~ ;A; WHY NOT ME YET!?!?!?!?!?! hơn một năm qua
ivanovic đã bình luận…
Hope u get it soon ♥_♥ hơn một năm qua
surprise
Jenjen_bunny đã đưa ý kiến …
Holey Shamoley Billie! I come back and all I see is Tao >/////<

Good job Thrillergirl18! đã đăng hơn một năm qua
thrillergirl18 đã bình luận…
Thanks! hơn một năm qua
Jenjen_bunny đã bình luận…
Seems like I have some competition now LOL – Liên minh huyền thoại XD hơn một năm qua
Jenjen_bunny đã bình luận…
You're probably going to get a medal before I even do lmao hơn một năm qua
heart
misscookie346 đã đưa ý kiến …
bạn r sooo....CUTE,HOT,& SEXY at the same time <3 đã đăng hơn một năm qua
Jenjen_bunny đã bình luận…
hehehehehehehehehehehehehe~~~~ I một giây this ^^ <3 <3 <3 hơn một năm qua
misscookie346 đã bình luận…
<3 ^_^ hơn một năm qua
Jenjen_bunny đã đưa ý kiến …
There's my prince charming ^^

Does anyone know if he has a girlfriend? Aw god please no!!!! D: TT TT I surely hope not~~~~ Wait for me my sweet Tao~~~~ I <3 you

I'm going to get a medal for this club if it KILLS me!!!! đã đăng hơn một năm qua
ivanovic đã bình luận…
I don't think so, cuz in an interview they asked what's his ideal lady type & he đã đưa ý kiến that he doesn't think about dating, & he just wants to focus on his career n_n hơn một năm qua