Tamako Market Wall

Next Previous

hiển thị các bài viết 1-10 của 15

heart
soran đã đưa ý kiến …
Heya! It's been years when I finished the series, but I just watched the sequel movie the other day. It was great! Mochizou is such a cutie :3 đã đăng hơn một năm qua
katjaneguen đã đưa ý kiến …
Adorable this one!!! đã đăng hơn một năm qua
katjaneguen đã bình luận…
THE FRICKEN MOVIE MAN!!!! TT-TT hơn một năm qua
princess_lucy03 đã bình luận…
YES! I WANT A một giây SEASON >_< hơn một năm qua
crying
akichii đã đưa ý kiến …
I hope they will make a một giây season of this!! đã đăng hơn một năm qua
rikku_chan đã bình luận…
Same!! hơn một năm qua
smile
missracoon đã đưa ý kiến …
The ending was so sweet, shame there was no official romance though. đã đăng hơn một năm qua
Zlar123 đã đưa ý kiến …
it ended so fast T^T đã đăng hơn một năm qua
missracoon đã bình luận…
Yeah ;_; hơn một năm qua
ana_tai_tadase đã bình luận…
ikr, not fair )': hơn một năm qua
crying
ana_tai_tadase đã đưa ý kiến …
I can't believe it has already endedddddddddd! WHY GOD, WHY?! i thought it was going to have thêm episode...it was too soon for me ;~; đã đăng hơn một năm qua
missracoon đã bình luận…
I know how bạn feel ;_; hơn một năm qua
blackpanther666 đã đưa ý kiến …
I just started watching this... Like literally in the last five minutes. It seems interesting. XD đã đăng hơn một năm qua
crying
missracoon đã đưa ý kiến …
It was just the cutest thing when Tamako gave Mochizou that birthday mochi in the latest episode ;_; đã đăng hơn một năm qua
rikku_chan đã bình luận…
Ikr? :'3 hơn một năm qua
ana_tai_tadase đã bình luận…
omg, and the expression Mochizou did! cutest thing everrrr hơn một năm qua
big smile
ShaniGirl14 đã đưa ý kiến …
Hello in the 25 fan. I want to try mochi one day. đã đăng hơn một năm qua
smile
missracoon đã đưa ý kiến …
Like the fanart I posted? đã đăng hơn một năm qua
Chiaki_K-ONners đã đưa ý kiến …
can bạn đăng tải some picture of tamako market? hoặc post some quiz.... i'm wait that! đã đăng hơn một năm qua
StockinAnarchy đã đưa ý kiến …
Would anyone like to audition for my Tamako Market Fandub? link đã đăng hơn một năm qua
smile
missracoon đã đưa ý kiến …
<333 This anime is so cute! I can't wait for more~ đã đăng hơn một năm qua
ana_tai_tadase đã đưa ý kiến …
Can't wait for this anime, and i'm third, lol. đã đăng hơn một năm qua
Gwiazdeczka đã đưa ý kiến …
1st người hâm mộ xD đã đăng hơn một năm qua