Takuma/Senri-the CUTEST GUYS Wall

Next Previous

hiển thị các bài viết 1-4 của 4

heart
takuma đã đưa ý kiến …
Takuma and shiki are so hot tình yêu them both đã đăng hơn một năm qua
heart
itotallyrok đã đưa ý kiến …
i tình yêu Zero........ đã đăng hơn một năm qua
abbie_lelouch đã đưa ý kiến …
aww aidou.. XDD đã đăng hơn một năm qua
TheSon4eto đã bình luận…
yeah Aidou! hơn một năm qua
angelic
TheSon4eto đã đưa ý kiến …
Hi everybody!Whould bạn mind of joining this club!Please!These are 2 of the cutest guys on Vampire Knight!There both sweet and shy!So please tham gia this club help us out with the pic's, video's, icon's, quiz's, answer's and of course have fun!! ^^ đã đăng hơn một năm qua
Shiva-love-u đã bình luận…
you've right! Takuma and Senri are the cutest guys! but i don't think Senri is shy, he is a model anywhe. hơn một năm qua