Syaoran Li Updates

a comment was made to the poll: Do bạn like him better in CardCaptor Sakura hoặc in Tsubasa? hơn một năm qua by singwithkim
a photo đã được thêm vào: *Sakura X Li* hơn một năm qua by KEISUKE_URAHARA
a wallpaper đã được thêm vào: Eriol and Syaoran hơn một năm qua by lordcamelot
a comment was made to the poll: Which is Syaoran thêm powerful in? hơn một năm qua by rikku_chan
a comment was made to the photo: syaoran hơn một năm qua by 411987
a question đã được thêm vào: How do you pronounce "Xiao Lang"??? hơn một năm qua by KawaiiKitsune
a comment was made to the video: Just So bạn Know.. hơn một năm qua by harduleasa
a pop quiz question đã được thêm vào: who is syaoran's crush on cardcaptor sakura? hơn một năm qua by ghiero13
a comment was made to the photo: syaoran hơn một năm qua by LiSakura
a reply was made to the forum post: Do bạn find Tsubasa Chronicles a bit complicated? hơn một năm qua by Tsubasathira