Switzerland Wall

Next Previous

hiển thị các bài viết 1-9 của 9

justinfan28 đã đưa ý kiến …
OHH MI GAWD (OH MY GOD) SO FREAKING COOL!!!! đã đăng hơn một năm qua
Allies57 đã đưa ý kiến …
I'm the 600th người hâm mộ and I've been to Switzerland. đã đăng hơn một năm qua
big smile
hetalianstella đã đưa ý kiến …
I want to live in this country one day. đã đăng hơn một năm qua
Hetaloid24 đã đưa ý kiến …
its my dream to go to switzerland đã đăng hơn một năm qua
heart
80smusiclover đã đưa ý kiến …
Such a beautiful country,I tình yêu it here! đã đăng hơn một năm qua
cherl12345 đã bình luận…
I hear the Swiss Alps are beautiful up there hơn một năm qua
80smusiclover đã bình luận…
Yes they are! hơn một năm qua
alejpatv đã đưa ý kiến …
To those who live hoặc come from Swzterland, have bạn ever thought that it is possible that some of bạn may have family relations? đã đăng hơn một năm qua
heart
CatiieRybak đã đưa ý kiến …
very beautiful country :) tình yêu it :) đã đăng hơn một năm qua
heart
redcherry đã đưa ý kiến …
I'm in switzerland ... & i'm lovein' it !!!:)))))))))))))))))))) đã đăng hơn một năm qua
alejpatv đã bình luận…
Your swiss.... hơn một năm qua
myki đã đưa ý kiến …
I tình yêu Switzerland!!! Might even get to go there again this winter. đã đăng hơn một năm qua
redcherry đã bình luận…
me2 !!! it's awesome hơn một năm qua