Suzaku from code geass Wall

Next Previous

hiển thị các bài viết 1-8 của 8

SonozakiMion đã đưa ý kiến …
Spinzaku, knight of zero, đã đăng hơn một năm qua
heart
ravissa đã đưa ý kiến …
I LUV U SUZAKU đã đăng hơn một năm qua
smile
wakana đã đưa ý kiến …
Suzaku and Euphemia fans, please join^^
link đã đăng hơn một năm qua
euphy12 đã đưa ý kiến …
i tình yêu u suzaku đã đăng hơn một năm qua
euphy12 đã đưa ý kiến …
i think euphiemia li britania is the most beautiful because she is kind polite and gentle.lelouch also told that she had been the first girl he ever loved. đã đăng hơn một năm qua
smile
MrsGuadaJackson đã đưa ý kiến …
Knight of Zero! đã đăng hơn một năm qua
yuuram đã đưa ý kiến …
Suzaku is so awsome, cool and hot đã đăng hơn một năm qua
kaye18 đã đưa ý kiến …
Suzaku Hello Mr. White Knight! đã đăng hơn một năm qua
euphy12 đã bình luận…
i tình yêu suzaku and euphiemia hơn một năm qua