Sunsets and Sunrises Wall

Next Previous

hiển thị các bài viết 1-3 của 3

kiss
ReserveYourName đã đưa ý kiến …
Good'day đã đăng hơn một năm qua
XxLove_or_DiexX đã bình luận…
awwwwww xoxoxoxoxoxo *kiss* *hug* hơn một năm qua
cloudy
eillim đã đưa ý kiến …
has any one ever looked up and just admire tha sunset..is it just me hoặc are there people who are in tình yêu with sunsets n sunrises!!!!!!!! đã đăng hơn một năm qua
avatar2012 đã bình luận…
dont worry im in tình yêu with them as well. They make me feel content. hơn một năm qua
eillim đã bình luận…
i know what u mean!!!lol hơn một năm qua
PonygirlCurtis7 đã bình luận…
i tình yêu them too. they make me think of the boy i love: Ponyboy Curtis hơn một năm qua
opaquemystique đã bình luận…
I'm thêm into sunset, for some reason. But, yeah I adore a nice sunrise/sunset any day! I just tình yêu the different màu sắc that saturate the sky. hơn một năm qua
sunny
MARIACLARIZA đã đưa ý kiến …
"Read this OUT, Decide on IN" đã đăng hơn một năm qua