Sulu and Chekov Wall

Next Previous

hiển thị các bài viết 1-4 của 4

heart
Luinnen đã đưa ý kiến …
I tình yêu them both, so funny and adorable! đã đăng hơn một năm qua
heart
namelessbastard đã đưa ý kiến …
to me they are like best Những người bạn <33 đã đăng hơn một năm qua
namelessbastard đã bình luận…
they are sooooo adorable!! hơn một năm qua
shoshanawatson đã đưa ý kiến …
awesome đã đăng hơn một năm qua
laugh
CRAZYCOW365 đã đưa ý kiến …
omg! i went to a comic convintion and i saw Chekov! he is the nicest person in de world! and...i got an autogrsphed pic of him to! đã đăng hơn một năm qua
Shepard14 đã bình luận…
really? aww..he was such a nice character in the show, I bet he was nice in real life :) hơn một năm qua
CRAZYCOW365 đã bình luận…
ya! i have an atographed bức ảnh of him ill put it on the club hơn một năm qua