Stray Kids🌺 Wall

Next Previous

hiển thị các bài viết 1-6 của 6

smile
Blacklillium đã đưa ý kiến …
Hey, i leave the đường dẫn in case you're interested to tham gia Felix and Woojin Clubs

link
link đã đăng cách đây 9 tháng
yui1234 đã bình luận…
Do we have các câu lạc bộ for other members also? cách đây 4 tháng
Blacklillium đã bình luận…
there's also Hyunjin's club link cách đây 4 tháng
yui1234 đã bình luận…
Thank you!:) but I was looking for I.N's club cách đây 4 tháng
Nisha_Gerl_ đã đưa ý kiến …
Hihi! I'm a new member, its nice to know all Stay here. I'm new to fanpop too. Hope to get to know thêm stays here! Btw I also have Stray Kids whatsapp group chat. Do click the link below and fill up the form to tham gia the whatsapp group. Thank you! Its nice meeting bạn guys :)

https://goo.gl/forms/4GKWX1EVUNou6u8T2 đã đăng hơn một năm qua
heart
Hanii-shi đã đưa ý kiến …
i was already in this club gurl~ đã đăng hơn một năm qua
GDragon612 đã bình luận…
yeah aarigato<3 hơn một năm qua
sunny
JosepineJackson đã đưa ý kiến …
Joined 🌺💜 đã đăng hơn một năm qua
GDragon612 đã bình luận…
thank you<3 hơn một năm qua
yorkshire_rose đã bình luận…
Me too ♥ hơn một năm qua
DaniellelovesBB đã đưa ý kiến …
joined, looks great!:} đã đăng hơn một năm qua
GDragon612 đã bình luận…
thanks my sweet Dani<3 hơn một năm qua
DaniellelovesBB đã bình luận…
your welcome!<3 hơn một năm qua
smile
jessowey đã đưa ý kiến …
I have joined

please tham gia my friend's new club đã đăng hơn một năm qua