Stephen Sondheim Updates

a comment was made to the poll: How many Sondheim âm nhạc have bạn seen live? hơn một năm qua by BlackSparrow
a video đã được thêm vào: The Ladies Who Lunch hơn một năm qua by strassen
a comment was made to the poll: What's the first Sondheim musical bạn ever came across? hơn một năm qua by LtBarracuda
a comment was made to the poll: What actress do bạn think was the best Desiree Armfeldt in A Little Night Music? hơn một năm qua by LeafsFan13
a comment was made to the poll: yêu thích Sweeney Todd? hơn một năm qua by johnnydlover
a link đã được thêm vào: Into the Woods - Shresbury (November) hơn một năm qua by cecilymsmith
a comment was made to the photo: New Sweeney Todd Movie bức ảnh hơn một năm qua by AdelineHate
a poll đã được thêm vào: In Sondheim's musical West Side Story who was your favourite character? hơn một năm qua by musicalfreak
a photo đã được thêm vào: Sondheim thông tin các nhân hơn một năm qua by judesmommy
an icon đã được thêm vào: Sondheim hơn một năm qua by judesmommy
a comment was made to the poll: Which is your favourite major Sondheim musical? hơn một năm qua by lolage2011
a link đã được thêm vào: Bernadette Peters Spot hơn một năm qua by judesmommy