Starbucks Pop Quiz

In what order is the caramel, kẹo caramel, kẹo caramel Macciato made?
Choose the right answer:
Option A cà phê cà phê espresso shot, vanilla syrup, hot milk, caramel, kẹo caramel, kẹo caramel drizzle.
Option B Vanilla syrup, hot milk, cà phê cà phê espresso shot, caramel, kẹo caramel, kẹo caramel drizzle.
Option C Vanilla syrup, caramel, kẹo caramel, kẹo caramel drizzle, hot milk, cà phê cà phê espresso shot.
Option D Hot milk, cà phê cà phê espresso shot, caramel, kẹo caramel, kẹo caramel drizzle, vanilla syrup.
 Lucy36 posted hơn một năm qua
bỏ qua câu hỏi >>
save