tạo phiếu bầu

ngôi sao Trek Voyager Ngôi Sao Trek Voyager Số Phiếu Bầu

sắp xếp theo:  được tạo gần đây | phổ biến nhất
hiển thị ngôi sao trek voyager số phiếu bầu (1-100 of 211)
« trước đó   |  tiếp theo »
hòa!
33%
33%
người hâm mộ lựa chọn: tình yêu him 🖖
73%
18%
hòa!
50%
50%
người hâm mộ lựa chọn: tình yêu her 🖖
80%
10%
người hâm mộ lựa chọn: tình yêu her 🖖
90%
10%
hòa!
50%
50%
người hâm mộ lựa chọn: ★ all of them!★
100%
0%
người hâm mộ lựa chọn: Nah 🤔
80%
20%
hòa!
50%
50%
người hâm mộ lựa chọn: Chakotay
60%
40%
hòa!
50%
50%
người hâm mộ lựa chọn: Tuvok
88%
13%
người hâm mộ lựa chọn: Seven of Nine
100%
0%
người hâm mộ lựa chọn: Kathryn Janeway
100%
0%
người hâm mộ lựa chọn: B'Elanna Torres
88%
13%
người hâm mộ lựa chọn: Seven of Nine
60%
40%
người hâm mộ lựa chọn: Tom Paris
71%
29%
người hâm mộ lựa chọn: Neelix
86%
14%
hòa!
50%
50%
người hâm mộ lựa chọn: Seven of Nine
100%
0%
hòa!
50%
50%
người hâm mộ lựa chọn: Tuvok
100%
0%
người hâm mộ lựa chọn: Kathryn Janeway
80%
20%
người hâm mộ lựa chọn: Chakotay
80%
20%
người hâm mộ lựa chọn: Seven of Nine
83%
17%
người hâm mộ lựa chọn: Tuvok
80%
20%
người hâm mộ lựa chọn: B'Elanna Torres
71%
29%
hòa!
50%
50%
người hâm mộ lựa chọn: Chakotay
100%
0%
người hâm mộ lựa chọn: Seven of Nine
100%
0%
người hâm mộ lựa chọn: Tuvok
67%
33%
người hâm mộ lựa chọn: Chakotay
80%
20%
người hâm mộ lựa chọn: B'Elanna Torres
100%
0%
người hâm mộ lựa chọn: Seven of Nine
75%
25%
người hâm mộ lựa chọn: Kathryn Janeway
75%
25%
người hâm mộ lựa chọn: Chakotay
80%
20%
người hâm mộ lựa chọn: Tom Paris
100%
0%
người hâm mộ lựa chọn: The Doctor
100%
0%
người hâm mộ lựa chọn: Harry Kim
83%
17%
người hâm mộ lựa chọn: Seven of Nine
67%
33%
người hâm mộ lựa chọn: Kathryn Janeway
100%
0%
người hâm mộ lựa chọn: Chakotay
75%
25%
người hâm mộ lựa chọn: Tom Paris
100%
0%
người hâm mộ lựa chọn: the Doctor
100%
0%
người hâm mộ lựa chọn: Tuvok
100%
0%
người hâm mộ lựa chọn: Seven of Nine
80%
20%
người hâm mộ lựa chọn: Harry KIm
100%
0%
người hâm mộ lựa chọn: Tom Paris
86%
14%
người hâm mộ lựa chọn: Chakotay
78%
22%
người hâm mộ lựa chọn: Kathryn Janeway
100%
0%
người hâm mộ lựa chọn: Chakotay
88%
13%
hòa!
50%
50%
người hâm mộ lựa chọn: Tuvok
80%
20%
người hâm mộ lựa chọn: Seven of Nine
100%
0%
người hâm mộ lựa chọn: I agree
100%
0%
người hâm mộ lựa chọn: A new banner
Ended hơn một năm qua
57%
người hâm mộ lựa chọn: Icheb
Icheb
90%
Q Junior
10%
người hâm mộ lựa chọn: Captain
Captain
79%
Aunt Kathy
14%
người hâm mộ lựa chọn: shattered (7x11)
93%
7%
người hâm mộ lựa chọn: unimatrix zero I (6x26)
75%
17%
người hâm mộ lựa chọn: bride of chaotica! (5x12)
64%
36%
người hâm mộ lựa chọn: scientific methods (4x07)
78%
11%
người hâm mộ lựa chọn: Tom Paris & Harry Kim
77%
15%
người hâm mộ lựa chọn: worst case scenario (3x25)
67%
33%
người hâm mộ lựa chọn: non sequitor (2x05)
50%
25%
người hâm mộ lựa chọn: learning curve (1x16)
40%
20%
người hâm mộ lựa chọn: I disagree
92%
8%
người hâm mộ lựa chọn: I disagree
100%
0%
người hâm mộ lựa chọn: I agree
93%
7%
người hâm mộ lựa chọn: I agree
83%
17%
người hâm mộ lựa chọn: I disagree
85%
15%
người hâm mộ lựa chọn: I disagree
100%
0%
người hâm mộ lựa chọn: I disagree
87%
13%
người hâm mộ lựa chọn: I disagree
67%
33%
người hâm mộ lựa chọn: I disagree
67%
33%
người hâm mộ lựa chọn: I disagree
100%
0%
người hâm mộ lựa chọn: I agree
100%
0%
người hâm mộ lựa chọn: I agree
67%
33%
người hâm mộ lựa chọn: → bride of chaotica [5x12]
69%
15%
người hâm mộ lựa chọn: → năm of hell [4x08 & 4x09]
75%
25%
người hâm mộ lựa chọn: → worst case scenario [3x25]
50%
33%
người hâm mộ lựa chọn: → lifesigns [2x19]
50%
25%
người hâm mộ lựa chọn: → state of flux [1x11]
50%
25%
người hâm mộ lựa chọn: Tuvok, did anyone ever tell u bạn are a real freakasaurus?
100%
0%
người hâm mộ lựa chọn: It hasn't changed
80%
10%
người hâm mộ lựa chọn: B'Elanna
55%
27%
người hâm mộ lựa chọn: Personality
91%
9%
người hâm mộ lựa chọn: Personality
89%
11%
hòa!
27%
27%
người hâm mộ lựa chọn: Nah, Seven brought sexy back
54%
23%
người hâm mộ lựa chọn: The Doctor
53%
17%
người hâm mộ lựa chọn: Very enjoyable with minor flaws
80%
20%
người hâm mộ lựa chọn: Everything well done
71%
14%
người hâm mộ lựa chọn: To be honest, I enjoyed C7. Deal with it
80%
20%
người hâm mộ lựa chọn: There was no reason for a JC happy ending. They were only good friends. Period
70%
30%
người hâm mộ lựa chọn: Nah
80%
20%
người hâm mộ lựa chọn: Chakotay
58%
8%
người hâm mộ lựa chọn: Sorry, I only ship Tom/B'Elanna
78%
9%
người hâm mộ lựa chọn: I'm sorry but I only ship Tom/B'Elanna
75%
8%
người hâm mộ lựa chọn:
67%
33%