ngôi sao Trek: Discovery Wall

Next Previous

hiển thị các bài viết 1-2 của 2

heart
makintosh đã đưa ý kiến …
oh boy, i tình yêu this hiển thị 🖖 đã đăng hơn một năm qua
cool
FlightofFantasy đã đưa ý kiến …
Something for the Fannibals/Fuller những người hâm mộ that I just realized: Paul Stamets, Discovery's astromycologist (study of alien fungus), has the same last name as Eldon Stammets in Hannibal, who, as bạn might remember, was the Gardener, a serial killer who turned his victims into fertilizer for his nấm farm!
I was looking for something in Discovery that tied it into the rest of the Fullerverse, and it was right in front of me the whole time! :D đã đăng hơn một năm qua